Nowy Regulamin w serwisie DoradcaSmaku.pl

31.05.2011
Nowy Regulamin w serwisie DoradcaSmaku.pl

 

 

Regulamin (z dn. 01.06.2011)

 

 

§ 1 Informacje ogólne


Regulamin, który czytasz określa zasady dostępu oraz warunki korzystania z zasobów serwisu internetowego DoradcaSmaku.pl.

 

DoradcaSmaku.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu DoradcaSmaku.pl powiadomi użytkowników zamieszczając informację na stronie www.DoradcaSmaku.pl oraz na stronie DoradcaSmaku.pl na Facebooku – 1 dzień przed wejściem w życie zmian.

 

Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.

 

Celem niniejszego serwisu jest rozpowszechnianie umiejętności kulinarnych, pomysłów i przepisów kulinarnych  użytkowników z użyciem produktów i przypraw Kucharek, Prymat, Smak.

 

§ 2 Definicje


Pod pojęciem "Regulaminu" rozumie się niniejszy tekst.

 

Pod pojęciem „Administrator” rozumie się osobę wchodzącą w skład Zespołu DoradcaSmaku.pl, zarządzającą zawartością w serwisie.

 

Pod pojęciem „Serwis” rozumie się stronę internetową DoradcaSmaku.pl

 

Pod pojęciem "Użytkownika" rozumie się każdą osobę odwiedzającą serwis DoradcaSmaku.pl.

 

Pod pojęciem "Konto Użytkownika" rozumie się zbiór danych umożliwiających identyfikację, autoryzacje i funkcjonowanie Użytkownika w serwisie DoradcaSmaku.pl.

 

Pod pojęciem "Zawartości" na potrzeby Regulaminu, rozumie się przepis, komentarz, wypowiedź, obrazek,  zdjęcie lub dowolny tekst zamieszczony w serwisie.

 

Pod pojęciem "Zdjęcia" rozumie się każde zdjęcie, które obrazuje "efekt końcowy" wykonania przepisu (tj. dania, deseru, itd.). Zdjęcia nie przedstawiające efektu końcowego potrawy mogą być usunięte z serwisu po uprzednim poinformowaniu użytkownika o zgłoszeniu nadużycia (poprzez funkcję „Zgłoś nadużycie” w prawym górnym rogu przepisu – użytkownik otrzymuje informację na pocztę wewnętrzną serwisu).

 

Pod pojęciem "Przepis" rozumie się sposób przygotowania danej potrawy, tj. spis czynności, krok po kroku, prowadzących do przyrządzenia potrawy, przy czym przepis kulinarny zamieszczony przez Użytkownika na stronach Serwisu DoradcaSmaku.pl powinien zawierać:

a. nazwę potrawy,

b. listę składników niezbędnych do przygotowania potrawy wraz z podaniem ich ilości –lista składników powinna znajdować się w odpowiednich polach do tego przeznaczonych

c. opis wykonywanych czynności prowadzących do przygotowania potrawy, tak by sposób wykonania był jasny i czytelny, nie pozostawiający wątpliwości

d. czas obróbki termicznej, jeśli przygotowanie potrawy tego wymaga

 

„Przepisem” nie może być nazwany sposób podania potrawy ani później zamieszczony przepis różniący się od wcześniejszego sposobem podania.  „Przepisy” późniejsze, które różnią się od siebie jedynie sposobem podania” mogą zostać usunięte z serwisu.

 

Ze względu na dążenie do utrzymania wysokich standardów i spełnienie wskazanych wyżej wymogów dla Zawartości zamieszczonej w serwisie, Administrator zastrzega sobie prawo usuwania zawartości nie spełniającej tych wymagań. Oceny Zawartości dokonuje Administrator. Nie jest on zobowiązany do uprzedniego informowania użytkownika o tym, że Zawartość zostanie usunięta.

 

Pod pojęciem „sposób podania” rozumie się spis czynności prowadzących jedynie do ułożenia potrawy na talerzu.

 

Pod pojęciem "Potrawa" rozumie się posiłek stworzony z jadalnych składników.

 

§ 3 Konto


Użytkownik może posiadać maksymalnie jedno konto w serwisie DoradcaSmaku.pl. Dostęp do konta jest chroniony hasłem, które nie może być przekazywane osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia łamania przez użytkownika zasad niniejszego regulaminu konto może zostać usunięte. Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych. Rejestrując się w serwisie użytkownik akceptuje niniejszy regulamin.

 

§ 4 Zawartość w serwisie DoradcaSmaku.pl


Serwis DoradcaSmaku.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść Zawartości umieszczonej przez Użytkowników serwisu DoradcaSmaku.pl w całym serwisie.

 

Publikując Zawartość w serwisie DoradcaSmaku.pl, Użytkownik potwierdza, że jest autorem i właścicielem praw do zamieszczanej Zawartości i zezwala na ich bezterminową i bezwarunkową publikację w serwisie. W szczególności mowa tutaj o przepisach kulinarnych.

 

Zawartość zamieszczona w serwisie DoradcaSmaku.pl, nie może być sprzeczna z normami etycznymi oraz prawnymi, obowiązującymi w Polsce, ani naruszać dobrych obyczajów i zasad Netykiety (zbiór zasad obowiązujących w Internecie)”.

 

W serwisie nie wolno zamieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, naruszających dobro innych osób, firm lub instytucji. W szczególności :

 

  1. Treści uznanych za wulgarne, nieobyczajne, obraźliwe dla innych użytkowników, oszczercze wobec innych, prześmiewczych,
  2. Treści dyskryminujących na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej, politycznym, etc.
  3. Treści łamiących prawa autorskie i przyczyniających się do rozpowszechnienia piractwa,Zabronione jest oferowanie usług lub przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, w szczególności pochodzących z przestępstwa,
  4. Zabronione jest umieszczanie w treści Zawartości aktywnych odnośników do innych serwisów WWW, zza wyjątkiem autorskich prywatnych blogów. Adresy takie będą usuwane z Zawartości.

 

Dodawana Zawartość powinna spełniać wymogi: poprawnej polszczyzny, składni języka polskiego. W przypadku przepisów - być czytelnie opisanym sposobem przygotowania, tak aby pozostali Użytkownicy nie mieli problemów z wykorzystaniem danego przepisu. W przypadku nie spełnienia tego wymogu, przepis może zostać usunięty z portalu, bez konieczności uprzedniego informowania o danym fakcie autora przepisu. Decyzję ostateczną podejmuje Administrator strony.

 

Zawartość umieszczona w serwisie DoradcaSmaku.pl. przez Użytkowników jest chroniona prawem autorskim, a jej rozpowszechnianie jest naruszeniem praw majątkowych autorów.

 

Zawartość może być używana i rozpowszechniana wyłącznie w celach prywatnych. Używanie jej w celach zarobkowych w jakiejkolwiek formie jest naruszeniem praw majątkowych autorów przepisów.

 

W przypadku stwierdzenia, że dowolna Zawartość serwisu DoradcaSmaku.pl narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego regulaminu lub dobre obyczaje, administrator serwisu DoradcaSmaku.pl ma prawo do usunięcia takiej Zawartości oraz konta Użytkownika, który daną Zawartość dodał. W tym przypadku administrator serwisu ma prawo do wstrzymania wydania nagród, które zostały zamówione za punkty zdobyte w/w sposób.

 

Administrator serwisu DoradcaSmaku.pl ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika, który umieścił w serwisie Zawartość naruszającą obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego regulaminu lub dobre obyczaje.

 

Administrator serwisu DoradcaSmaku.pl ma prawo do usunięcia Zawartości niezgodnej z celem powstania tego serwisu, o którym mowa w § 1 ostatni akapit.

 

Zabronione jest wykorzystywanie serwisu DoradcaSmaku.pl do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, materiałów obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.

 

Teksty, pytania i odpowiedzi, oceny, opinie, komentarze lub jakakolwiek inna Zawartość serwisu zamieszczona przez Użytkowników serwisu DoradcaSmaku.pl, uznana przez Administratora za nic nie wnoszącą do dyskusji lub niewartościową, w szczególności teksty służące zwiększaniu licznika napisanych wiadomości, komentarzy, recenzji, opinii, ocen, mogą zostać usunięte. Postanowienie dotyczy również Przepisów nie spełniających warunków przyjętych na potrzeby regulaminu (§2).


Użytkownik serwisu wyraża zgodę na modyfikację lub wykorzystanie umieszczonej przez niego Zawartości w innych źródłach przez serwis DoradcaSmaku.pl.

 

§ 5 Ochrona danych osobowych


Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Prymat Sp. z o .o. z siedzibą ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie Zdrój. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji oraz dla potrzeb działań marketingowych. Prymat Sp. z o .o. zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom.

 

Prymat Sp. z o .o.  nie przekazuje, nie sprzedaje zgromadzonych danych innym osobom i instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

Dane osobowe Użytkowników serwisu DoradcaSmaku.pl są przechowywane przez administracje serwisu DoradcaSmaku.pl.

W momencie rejestracji zarejestrowany Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez administrację.

 

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik powinien kierować na adres: Prymat Sp. z o .o., ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie Zdrój. z dopiskiem "Dane Osobowe".

Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwis DoradcaSmaku.pl przetwarzał jego dane osobowe, powinien wysłać pismo na adres Prymat Sp. z o .o., ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie Zdrój., z dopiskiem "Dane Osobowe".

 

Na życzenie Użytkownika administracja może usunąć Konto Użytkownika z serwisu DoradcaSmaku.pl.

 

§ 6 System punktowy i nagrody rzeczowe


Użytkownicy serwisu DoradcaSmaku.pl są premiowani automatycznie za aktywność w społeczności punktami.

 

Punkty przydzielane są według zasad i punktów znajdujących się w dziale "Punkty i Nagrody"

 

Punkty przyznawane są tylko zalogowanym Użytkownikom. Zachowanie niezgodne z regulaminem serwisu powoduje utratę wszystkich uzyskanych punktów. Przez takie zachowania rozumie się m.in. dodawanie innych zdjęć niż tych, które stanowią prezentację efektu jaki uzyska się po przygotowaniu danego przepisu (gotowych dań, deserów, sałatek, itd.), zdawanie pytań niezwiązanych z kulinarnym charakterem portalu, itp.

 

Aktualna ilość punktów każdego Użytkownika może być publikowana na stronach serwisu DoradcaSmaku.pl.

 

Zgromadzone punkty Konsument może wymienić wyłącznie na towary zamieszczone w aktualnie obowiązującym Katalogu Nagród. Dokonanie wymiany powoduje zmniejszenie ilości zgromadzonych punktów o wartość punktową nagrody. Nie jest możliwa wymiana punktów na gotówkę.

 

Wysyłki nagród realizowane są wyłącznie na terenie Polski. Wysyłka nagród następuje do 15.tego dnia miesiąca następującego od zamówienia nagrody.

 

 § 6.1 Reklamacje


Odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia sprzętu podczas transportu ponosi firma kurierska. Podstawą do wniesienia reklamacji wobec firmy kurierskiej jest otworzenie przesyłki w obecności kuriera.

 

DoradcaSmaku.pl nie będzie uwzględniał reklamacji uszkodzeń sprzętu poniesionych podczas transportu do miejsca docelowego. Użytkownik jest zobowiązany do otworzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. 

 

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu DoradcaSmaku.pl oraz zamieszczanej Zawartości, powinny być zgłaszane odpowiednio poprzez odpowiednią funkcję („Zgłoś nadużycie” – w przypadku zdjęć oraz przepisów), lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected] (pozostałe kwestie). Reklamacje mogą być zgłaszane listownie: Prymat Sp. z o.o.; ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków.

 

Reklamacje powinny zawierać: dane podmiotu składającego reklamację - imię, nazwisko, adres, poczta elektroniczna; ponadto informację o przedmiocie reklamacji, uzasadnienie zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

 

§ 7 Nagrody finansowe


Prymat Sp. z o.o. dodatkowo będzie nagradzać Użytkowników według kryterium aktywności, wypowiedzi i zaangażowania w tworzenie zawartości serwisu oraz za całokształt aktywności, co miesiąc nadając 3 Użytkownikom tytuł "Doradca Miesiąca". Każdy z wybranych "Doradców Miesiąca" otrzyma specjalną nagrodę  finansową (więcej na temat nagród finansowych dla Doradców Miesiąca).

 

§ 8 Odpowiedzialność, prawa i obowiązki Administratora


Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Użytkowników, w szczególności treści nie spełniające zasad tego Regulaminu.

 

Administrator nie gwarantuje, że Serwis będzie działać nieprzerwanie i bezbłędnie.

 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku użytkowania lub niemożności użytkowania Serwisu.

 

Administrator oraz wszelkie osoby lub podmioty będące autorami informacji zawartych w Serwisie, nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę i jakiekolwiek następstwa wynikające ze skorzystania z informacji zawartych w Serwisie.

 

Administrator może w każdej chwili i według swojego uznania usunąć lub modyfikować zawartość zamieszczoną przez Użytkowników w Serwisie, nie informując ich o tym, jeżeli narusza ona warunki niniejszego Regulaminu. Ponadto zastrzega sobie również prawo usuwania przepisów po uprzednim zgłoszeniu nadużycia na dany przepis. Informacje o zgłoszeniu nadużycia wysyłane są na skrzynkę odbiorczą wewnętrznej poczty DoradcaSmaku.pl.

 

Administracja serwisu DoradcaSmaku.pl dokłada wszelkich starań, by publikowane informacje, przepisy i porady były sprawdzone i zgodne z prawdą, nie bierze jednak odpowiedzialności za ich wykorzystanie.

 

§ 9 Postanowienia końcowe


Korzystając z przepisów zamieszczonych w serwisie DoradcaSmaku.pl należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

 

Porady dotyczące odżywiania, zamieszczone w serwisie nie mogą zastąpić fachowej porady lekarskiej.

 

Korzystanie z serwisu www.DoradcaSmaku.pl oznacza pełną akceptację treści regulaminu.

 

W Serwisie prowadzony jest ranking Użytkowników, którego zasady i opis znajdują się na stronie Jak zbierać punkty, stanowiącej załącznik do tego Regulaminu.

Udostepnij:

Komentarze (0)

prymat