Zarządzaj plikami cookies
Doradca Smaku logoandPrymat logo
Co ugotował Michel Moran w ostatnim odcinku? SPRAWDŹ

Konkurs "Pokochajmy się - kolacja walentynkowa z Prymatem"!

Konkurs "Pokochajmy się - kolacja walentynkowa z Prymatem"!

Masz już pomysł na walentynkowy wieczór? A może zabierzesz ukochaną osobę na spektakl do teatru bez wychodzenia z domu? Teraz możesz wygrać bilet na transmitowaną sztukę „Czworo do poprawki” z warszawskiego teatru Garnizon Sztuki.

Marka Prymat z warszawskim Teatrem Garnizon Sztuki zaprasza do udziału w walentynkowym konkursie pn. Pokochajmy się – walentynkowa kolacja z Prymatem. Wystarczy, że weźmiesz udział w konkursie i zaproponujesz wyjątkowe menu na kolację we dwoje. Może Twoja propozycja zostanie nagrodzona i będziesz mógł zaprosić ukochaną osobę na teatralny wieczór?

Aktualnie, spektakle teatralne online to jedyna namiastka normalności i okazja, by "pójść" do teatru na wspaniałą sztukę z udziałem ulubionych artystów. Bądź jednym z gości GARNIZONU SZTUKI – teatru pozytywnych emocji. Spektakl, na który zaprasza marka Prymat, to "CZWORO DO POPRAWKI” - komediodramat, który udowadnia że zawsze jest szansa, by na nowo zakochać się we własnej żonie albo we własnym mężu! Przenieś się z nami do uroczego pensjonatu nad morzem... To właśnie tam, dzięki streamingowi live, będziesz miał/a okazję spotkać dwie pary - w roli głównej Katarzyna Herman, Wojciech Wysocki, Agnieszka Sienkiewicz i Marcin Korcza. A wszystko to NA ŻYWO 14 lutego o godzinie 19:00. Ta wyborna sztuka jest autorstwa Cezarego Harasimowicza, w reżyserii Agnieszki Baranowskiej i urokliwej scenografii Ewy Gdowiok.

Zapraszamy! 

Miejsce konkursu

Konkurs odbywa się na Facebooku (fanpage) Doradca Smaku oraz na Instagramie (@doradca_smaku)

Zadanie

W komentarzu pod postem konkursowym zaproponuj menu na kolację walentynkową dla ukochanej osoby i napisz, dlaczego proponujesz takie dania. 

Nagrody w konkursie

10 nagród I stopnia – zestaw upominkowy przypraw o wartości 50 zł brutto + bilet online na spektakl „Czworo do poprawki” transmitowany w dniu 14 lutego 2021 o godz. 19-tej, o wartości 100 zł brutto.

140 nagród II stopnia – bilet online na spektakl „Czworo do poprawki” transmitowany w dniu 14 lutego 2021 o godz. 19-tej, o wartości 100 zł brutto.

WAŻNE! Aby Twoje zgłoszenie wzięło udział w konkursie dodaj Postem Konkursowym komentarz o treści:

Akceptuję regulamin konkursu „Pokochajmy się – kolacja walentynkowa z Prymatem” i w związku z tym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia tego konkursu.

Konkurs trwa do 7 lutego 2021r. Powodzenia!

 

REGULAMIN

Regulamin konkursu: „Pokochajmy się – kolacja walentynkowa z Prymatem”

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady oraz warunki, na jakich odbywa się konkurs organizowany pod nazwą „Pokochajmy się – kolacja walentynkowa z Prymatem”

 

1.      ” (dalej: „Konkurs”).

 

2.      Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i organizowany jest w Internecie, za pośrednictwem serwisu Instagram na profilu publicznym @doradca_smaku oraz serwisu Facebook na profilu publicznym Doradca Smaku dostępnym w trakcie jego trwania pod adresami: https://www.instagram.com/doradca_smaku/ oraz https://www.facebook.com/DoradcaSmaku (dalej: „Profil”).

 

3.      Organizatorem Konkursu jest Prymat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju (44-337) przy ul. Chlebowej 14 (dalej: „Organizator”), posiadająca numer identyfikacyjny REGON 276681517 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 6332014478, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059133, kapitał zakładowy 200 160,00 zł.

 

4.      Celem Konkursu jest promocja marki Prymat, której właścicielem jest Organizator.

 

5.      Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram oraz Facebook ani inny z nim związany. Organizator zwalnia w całości serwis Instagram oraz Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników z tytułu organizacji Konkursu.

 

6.      Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2019, poz. 847 z późn. zm.) i jego wynik nie zależy od przypadku.


§ 2 PRZEBIEG KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

Konkurs polega na umieszczeniu pod postem konkursowym komentarza, w którym Uczestnik zamieści i uzasadni propozycję menu na kolację walentynkową.

 

1.      Komentarze konkursowe pod postem przyjmowane są od momentu opublikowania postu konkursowego tj. 02.02.2021 o godzinie 14:00 do 07.02.2021 do 23:59.

 

2.      Aby wziąć udział w Konkursie należy: 

 

a.   Zaakceptować Regulamin poprzez dodanie pod Postem Konkursowym komentarza o treści „Akceptuję regulamin konkursu „Pokochajmy się – kolacja walentynkowa z Prymatem” i w związku z tym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia tego konkursu;

 

b.     Zamieścić pod Postem konkursowym komentarz zgodny z zadaniem konkursowym, które opisane zostało w poście konkursowym tj.: „W komentarzu pod postem konkursowym zaproponuj menu na kolację walentynkową dla ukochanej osoby i napisz, dlaczego proponujesz takie dania. Może Twoja Ukochana/Twój Ukochany uwielbia kuchnię włoską… A może pikantne, pełne wrażeń dania? Co podasz na deser – płonące lody czy tradycyjny sernik z sosem malinowym?"

 

3.  Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia Konkursu bez przyznania nagród oraz wskazania Laureatów lub zmiany liczby Laureatów mając na uwadze w szczególności liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz ich konkursowy charakter.

 

4.   Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu Uczestników, których komentarze konkursowe naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, regulaminu serwisu Instagram oraz Facebook lub przepisy prawa, w szczególności wypowiedzi powszechnie uznane za obraźliwe lub w inny sposób naruszające dobra osobiste, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej Organizatora lub osób trzecich, a także wypowiedzi, które negatywnie wpływają na dobre imię lub renomę Organizatora. Takie komentarze konkursowe zostaną usunięte przez Organizatora.

 

5.      Uczestnik może w każdym momencie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez usunięcie komentarza o treści „Akceptuję regulamin” oraz „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu”; UWAGA! W przypadku Laureata rezygnacja powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody.

 

6.      Uczestnikami Konkursu (dalej: „Uczestnikami”) mogą być wyłącznie osoby:

1.      pełnoletnie, 

2.      będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego,

3.      z pełną zdolnością do czynności prawnych,

4.      zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

5.   wykorzystujące do udzielenia komentarza konkursowego zarejestrowane aktywne konto (profil prywatny) w serwisie Instagram lub Facebook.

 

7.      W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy (jak również osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych) Organizatora lub podmiotów bezpośrednio z nimi powiązanych, a także członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu).

 

8.  Przystępując do Konkursu poprzez dodanie komentarza o treści „Akceptuję regulamin konkursu „Pokochajmy się – kolacja walentynkowa z Prymatem” i w związku z tym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia tego konkursu oraz zamieszczenie komentarza konkursowego na Profilu zgodnie z Regulaminem, Uczestnik oświadcza, że:

a.     akceptuje niniejszy Regulamin i wszystkie postanowienia w nim zawarte;

b.     spełnia warunki udziału w Konkursie;

c.    posiada pełnię majątkowych i osobistych praw autorskich do komentarza konkursowego; Komentarz konkursowy jest wynikiem jego własnej twórczości i w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich (w tym praw autorskich i dóbr osobistych);

d.      udziela na rzecz Organizatora nieodpłatnej licencji niewyłącznej do wykorzystywania komentarza konkursowego na zasadach określonych w § 4;

e.       wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora korespondencji elektronicznej w sprawie wydania Nagrody;

f.        wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w §5 przez Organizatora, w celu realizacji i promocji Konkursu, wydania Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji;

g.       wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Instagram oraz Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.

 

9.   Do dnia 12.02.2020 r. Komisja Konkursowa, składająca się z przedstawicieli organizatora,  w składzie 3-osobowym (zwane dalej: „Jury Konkursowym”) podczas posiedzenia Komisji Konkursowej wybierze najlepsze Komentarze w oparciu o przyjęte kryterium kreatywności, oryginalności i pomysłowości, a także biorąc pod uwagę zgodność Komentarzy z postanowieniami Regulaminu.

 

10.   Komisja Konkursowa zgodnie z ww. kryteriami utworzy listę laureatów („Laureaci”), przyznając 10 nagród I stopnia, 140 nagród II stopnia.

 

  • 10 (słownie: dziesięć) Nagród I stopnia: komentarze konkursowe spośród wszystkich Komentarzy, którego autor/ka w sposób wyróżniający wg oceny Komisji wykonał/a zadanie i zasługuje na przyznanie nagrody I stopnia
  • 140 (słownie: sto czterdzieści) Nagród II stopnia: komentarze konkursowe spośród wszystkich Komentarzy, których autorzy wg oceny Komisji wykonali zadanie w sposób zasługujący na nagrody II stopnia,

 

§ 3 NAGRODY

 

1.      Nagrodami w Konkursie (dalej: „Nagrody” a pojedynczo „Nagroda”) są:

 

·         Nagrody I stopnia – Zestaw upominkowy złożony z przypraw marki Prymat o wartości 50 zł brutto + bilet online na spektakl live „Czworo do poprawki” transmitowany w dniu 14 lutego 2021 o godz. 19-tej, o wartości 100 zł brutto.

·         Nagrody II stopnia – bilet online na spektakl live „Czworo do poprawki” transmitowany w dniu 14 lutego 2021 o godz. 19-tej, o wartości 100 zł brutto.

 

2.      Jeden Uczestnik może wygrać tylko 1 Nagrodę niezależnie od liczby udzielonych Komentarzy konkursowych.

 

3.      O rozstrzygnięciu Konkursu Organizator poinformuje, nie później niż do 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, za pośrednictwem Profilu na serwisie Instagram oraz Facebook. Laureaci zostaną poproszeni o przesłanie w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników wiadomości na adres mailowy: [email protected] z adresu poczty elektronicznej, na który Organizator będzie mógł się kontaktować w kwestiach związanych z przekazaniem Nagrody i wypełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w tym podania danych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki nagrody, numer PESEL lub numer NIP, adres właściwego urzędu skarbowego.

 

4.      Uprawnienie do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią. Nie jest możliwa wymiana Nagrody na ekwiwalent pieniężny. Laureatom nie przysługuje ponadto prawo zastrzegania szczególnych właściwości Nagrody. 

 

5.  Do wartości każdej Nagrody (I oraz II stopnia oraz wyróżnień) zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Laureat zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. Organizator pobierze od Laureata ustaloną wedle powyższego kwotę nagrody dodatkowej na zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. i odprowadzi ją do właściwego Urzędu Skarbowego.

 

6.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata, a w szczególności w przypadku braku udostępnienia w terminie danych, o których mowa w ust. 3, podania błędnych lub niekompletnych danych, zmiany danych Laureata, o której Organizator nie został poinformowany. W takim przypadku Laureat bezpowrotnie traci prawo do Nagrody. 


§ 4 PRAWA AUTORSKIE

 

1. Z chwilą zamieszczenia Komentarza konkursowego przez Uczestnika, udziela on Organizatorowi nieodpłatnie licencję niewyłącznej do Komentarza konkursowego na następujących polach eksploatacji:

a.  utrwalanie jakąkolwiek techniką, w szczególności drukarską i zapisu komputerowego oraz zwielokrotnienie utrwalonych egzemplarzy,

b.    wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania egzemplarzy we wszelkich kanałach dystrybucji w kraju i za granicą;

c.       prawo do rozpowszechniania Komentarzy konkursowych;

d.    udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał dostęp do Komentarzy konkursowych w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie w sieci Internet i innych mediach;

e.       wykorzystywanie Komentarza konkursowego lub jej fragmentów w działaniach
marketingowych Organizatora, w tym do celów promocji i reklamy
jego produktów lub usług.

 

2.   Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w stosunku do Komentarza konkursowego i upoważnia jednocześnie Organizatora do wykonywania takich autorskich praw osobistych jego imieniem, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie Komentarza konkursowego bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.

 

3.   Uczestnik wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora z opracowań Komentarza konkursowego (wykonywanie zależnych praw autorskich) oraz upoważnia Organizatora do udzielania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Komentarzy konkursowych przez inne podmioty, na polach eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie.

 

4.   Organizator informuje, że Laureat może zostać poproszony o zawarcie dodatkowej umowy określającej zasady wykorzystania fragmentu lub całości Komentarza konkursowego (udzielenie licencji wyłącznej lub przeniesienie autorskich praw majątkowych).

 

§ 5 DANE OSOBOWE

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby niniejszego Konkursu jest PRYMAT sp. z o.o. w Jastrzębie-Zdroju (44-337) przy ul. Chlebowej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach – X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059133, posługująca się numerem NIP 633-20-14-478, o kapitale zakładowym 200 160,00 zł, w całości opłaconym (dalej jako: „Administrator”).

2.  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym osoby zainteresowane mogą kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w związku z przeprowadzeniem Konkursu. Kontakt możliwy jest poprzez przesłanie zapytania na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub na adres Administratora: PRYMAT sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju (44-337), ul. Chlebowa 14

3. W trakcie Konkursu, w szczególności w celu jego prawidłowej realizacji i promocji, wydania Nagród lub rozpatrzenia reklamacji mogą być przetwarzane następujące dane osobowe Uczestników: wizerunek i login z serwisu Instagram lub Facebook, imię i nazwisko, numer PESEL lub numer NIP wraz z nazwą i adresem właściwego urzędu skarbowego, adres zamieszkania, adres do wysyłki Nagrody, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

4. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1000 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

5. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda Uczestnika wyrażona poprzez zamieszczenie Komentarza konkursowego oraz zamieszczenie pod Postem konkursowym komentarza o treści “Akceptuję regulamin” oraz „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu”. Cofnięcie zgody następuje poprzez ich usunięcie. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a w zakresie danych niezbędnych do wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa podatkowego art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

6. Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane w trakcie trwania Konkursu i po jego zakończeniu, w zakresie jakim będzie to konieczne do realizacji i promocji Konkursu, wydania Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji, nie dłużej jednakże niż do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących powstać z tytułu uczestnictwa w Konkursie. W przypadku, gdy Uczestnik otrzymał Nagrodę, jego dane osobowe będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji podatkowej określony w przepisach prawa. Po upływie tych okresów dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

7. Dane osobowe przetwarzane w związku z Konkursem będą przetwarzane z tytułów następujących:

a) w przypadku, w którym dany Uczestnik został nagrodzony w Konkursie – dane osobowe Uczestników są przechowywane przez okres do chwili wydania Nagrody (na potrzeby wydania Nagrody), a następnie po wydaniu Nagrody dane te oraz dane Laureatów zawarte w dokumencie potwierdzającym wydanie Nagrody (w tym również w protokole odbioru) przechowywane są przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku, w którym wydano Nagrodę, na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego;

b) w przypadku, w którym Uczestnik nie został nagrodzony w Konkursie – dane osobowe Uczestników są przechowywane do dnia zakończenia Konkursu i dalej przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń Uczestnika związanych z jego uczestnictwem w Konkursie

c) dane osobowe podawane przez osoby wnoszące reklamacje do Konkursu:

• jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie tj. zakończy się wydaniem Nagrody – dane zamieszczone w reklamacji i reklamacyjnej korespondencji, są przechowywane przez okres do chwili wydania Nagrody (na potrzeby wydania Nagrody), a następnie po wydaniu Nagrody dane zawarte w korespondencji reklamacyjnej i dane zawarte w dokumencie potwierdzającym wydanie Nagrody (w tym również w protokole odbioru Nagrody) przechowywane są przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku, w którym wydano Nagrodę, na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego;

• jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie tj. zakończy się odmową wydania Nagrody – dane przechowywane są przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń osoby wnoszącej reklamację.

8. Dostęp do danych osobowych związanych z kontem w serwisie społecznościowym Facebook oraz Instagram (wizerunek, imię i nazwisko lub login) mają w szczególności użytkownicy serwisu Facebook oraz Instagram, a także właściciel serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) na zasadach dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy oraz https://help.instagram.com/ Dodatkowo Organizator wskazuje, iż Facebook Ireland Limited pełni funkcję współadministratora w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się na adres e-mail: [email protected] lub pisząc listownie na adres PRYMAT sp. z o.o. w JastrzębieZdroju (44-337) przy ul. Chlebowej 14.

10. Organizator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe innym podmiotom na podstawie umów zawartych w oparciu o art. 28 RODO.

11. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego lub niezgodnego z określonymi celami przetwarzania danych osobowych.

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w Konkursie, wydania Nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu można przesyłać drogą elektroniczną na adres: [email protected]

2. Reklamację można składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji, jednakże nie później niż do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Konkursu.

3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis przyczyny złożenia
reklamacji, datę jej wystąpienia oraz oznaczenie składającego reklamację (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej).

4. Organizator dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od ich otrzymania przez Organizatora. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator zawiadomi składającego reklamację drogą elektroniczną lub pisemnie na adres podany w zgłoszeniu.

5. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, określającym zasady Konkursu.

2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród.

3. Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu Konkursu, a w szczególności podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, w tym w zakresie spełniania warunków Konkursu, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.02.2021 r. i obowiązuje przez czas niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia konkursu.

5. W czasie trwania Konkursu Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronach: https://www.instagram.com/doradca_smaku/ oraz https://www.facebook.com/DoradcaSmaku

DoradcaSmaku.pl zawiera materiały autopromocyjne marek należących do Prymat sp. z o.o.:

Prymat Kucharek tonaturalne smak