Zarządzaj plikami cookies
Doradca Smaku logoandPrymat logo
Co ugotował Michel Moran w ostatnim odcinku? SPRAWDŹ

Aktualizacja Regulaminu serwisu DoradcaSmaku.pl

Aktualizacja Regulaminu serwisu DoradcaSmaku.pl

 

Regulamin serwisu DoradcaSmaku.pl

 

§ 1 Informacje ogólne

Regulamin, który czytasz określa zasady dostępu oraz warunki korzystania z zasobów serwisu internetowego DoradcaSmaku.pl.

Celem niniejszego serwisu jest rozpowszechnianie umiejętności kulinarnych, pomysłów i przepisów kulinarnych użytkowników z użyciem produktów Prymat, Smak, Kucharek.

Wirtualny Doradca (wirtualny.doradcasmaku.pl) jest częścią serwisu DoradcaSmaku.pl (www.doradcasmaku.pl), dlatego też postanowienia regulaminu www.doradcasmaku.pl,  w tym zasady i możliwość zdobywania punktów, obowiązują również na stronie wirtualny.doradcasmaku.pl i wszystkich podstronach Wirtualnego Doradcy. 

DoradcaSmaku.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu DoradcaSmaku.pl powiadomi użytkowników zamieszczając informację na stronie www.DoradcaSmaku.pl oraz na stronie DoradcaSmaku.pl na Facebooku – 14 dni przed wejściem w życie zmian.

Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.

 

§ 2 Definicje

Pod pojęciem "Regulaminu" rozumie się niniejszy tekst.

Pod pojęciem „Administrator” rozumie się osobę wchodzącą w skład Zespołu DoradcaSmaku.pl, zarządzającą zawartością w serwisie.

Pod pojęciem „Serwis” rozumie się stronę internetową DoradcaSmaku.pl

Pod pojęciem "Użytkownika" rozumie się każdą osobę zarejestrowaną w serwisie DoradcaSmaku.pl.

Pod pojęciem "Konto Użytkownika" rozumie się zbiór danych umożliwiających identyfikację, autoryzacje i funkcjonowanie Użytkownika w serwisie DoradcaSmaku.pl.

Pod pojęciem "Zawartości" na potrzeby Regulaminu, rozumie się przepis, komentarz, wypowiedź, obrazek,  zdjęcie lub dowolny tekst zamieszczony w serwisie.

Pod pojęciem "Zdjęcia" rozumie się każde zdjęcie, które obrazuje "efekt końcowy" wykonania przepisu (tj. dania, deseru, itd.). Zdjęcia nie przedstawiające efektu końcowego potrawy mogą być usunięte z serwisu po uprzednim poinformowaniu użytkownika o zgłoszeniu nadużycia (poprzez funkcję „Zgłoś nadużycie” w prawym górnym rogu przepisu – użytkownik otrzymuje informację na pocztę wewnętrzną serwisu). Wymóg ten nie dotyczy "Zdjęć w przepisach krok po kroku".

Pod pojęciem "Przepis" rozumie się opisanie procesu przygotowania danej potrawy, tj. spis czynności, krok po kroku, prowadzących do przyrządzenia potrawy, przy czym przepis kulinarny zamieszczony przez Użytkownika na stronach serwisu DoradcaSmaku.pl powinien zawierać:

a)       nazwę potrawy,

b)       listę składników niezbędnych do przygotowania potrawy wraz z podaniem ich ilości –lista składników powinna znajdować się w odpowiednich polach do tego przeznaczonych,

c)       opis wykonywanych czynności prowadzących do przygotowania potrawy, tak by sposób wykonania był jasny i czytelny, nie pozostawiający wątpliwości

d)       czas obróbki termicznej, jeśli przygotowanie potrawy tego wymaga

Przepisem” nie może być nazwany sposób podania potrawy ani później zamieszczony przepis różniący się od wcześniejszego sposobem podania bądź jedynie wariantem smakowym.  „Przepisy” późniejsze, które różnią się od siebie jedynie sposobem podania” bądź wariantem smakowym mogą zostać usunięte z Serwisu. 

Wszelkie warianty smakowe powinny zawierać się w jednym Przepisie jako dodatkowa propozycja.

Ze względu na dążenie do utrzymania wysokich standardów i spełnienie wskazanych wyżej wymogów dla Zawartości zamieszczonej w Serwisie, Administrator zastrzega sobie prawo usuwania Zawartości nie spełniającej tych wymagań lub co do której inny Użytkownik zgłosił zastrzeżenia.

W przypadku Przepisów na napoje (w tym drinki) należy podać co najmniej 3 składniki - nie wliczając lodu i ozdób jako składników. Każdy Przepis powinien składać się z co najmniej 3 zdań opisujących sposób wykonania. Przepisy z treścią "wszystko wymieszać" będą usuwane.

Pod pojęciem „Sposób podania” rozumie się spis czynności prowadzących jedynie do ułożenia potrawy na talerzu.

Pod pojęciem "Potrawa" rozumie się posiłek stworzony z jadalnych składników.

Pod pojęciem „Zdjęcia w przepisach krok po kroku” rozumiemy wszystkie zdjęcia, które zostały dodane do przepisów oznaczonych kategorią „krok po kroku”. Zdjęcia w przepisach krok po kroku są rozumiane jako zdjęcia obrazujące poszczególne, następujące po sobie etapy prowadzące do zrealizowania Przepisu oraz zdjęcie efektu końcowego. Zdjęciem głównym jest zdjęcie przedstawiające ‘efekt końcowy’ wykonania Przepisu (tj. dania, deseru). Zdjęcia przedstawiające poszczególne etapy przygotowania potrawy mogą być umieszczane jedynie w odpowiedniej kolejności.

"Zdjęcia w przepisach krok po kroku” nie mogą zawierać:

a)       fotografii samodzielnych składników

b)       podobnych zdjęć, różniących się jedynie ułożeniem, powtarzających się zdjęć i nic nie wnoszących do Przepisu.

Pod pojęciem „Przepis krok po kroku” rozumie się sposób przygotowania danej potrawy wyrażony poprzez odpowiedni opis oraz odpowiadające temu opisowi zdjęcie. Każdy „Przepis krok po kroku” musi być zaopatrzony w zdjęcia poszczególnych, następujących po sobie etapów. Nie ma możliwości umieszczenia przepisu krok po kroku bez zdjęć obrazujących etapy przygotowania.  

”Przepis krok po kroku” powinien zawierać:

a)       nazwę potrawy

b)       listę składników niezbędnych do przygotowania potrawy wraz z podaniem ich ilości –lista składników powinna znajdować się w odpowiednich polach do tego przeznaczonych, nie są dozwolone składniki pisane po przecinku w jednym polu.

c)       opis wykonywanych czynności prowadzących do przygotowania danej potrawy zobrazowany odpowiednim zdjęciem - tak by sposób wykonania był jasny i czytelny, nie pozostawiający wątpliwości

d)       czas obróbki termicznej, jeśli przygotowanie potrawy tego wymaga

Przepisem krok po kroku” nie może być nazwany sposób podania potrawy ani później zamieszczony Przepis różniący się od wcześniejszego sposobem podania bądź jedynie wariantem smakowym.  „Przepisy krok po kroku” wpisane później, które różnią się od siebie jedynie sposobem podania bądź wariantem smakowym mogą zostać usunięte z Serwisu. 

„Przepisy krok po kroku” zostały przygotowane specjalnie z myślą by ułatwić Użytkownikom przyrządzanie potraw. W myśl tej zasady Przepisy powinny posiadać odpowiedni poziom skomplikowania (złożoności), które uzasadnią obrazowanie za pomocą zdjęć poszczególnych etapów przygotowania, co oznacza, że „Przepisy krok po kroku” nie mogą zawierać przepisów czy sposobów podania m.in. na dania takie jak: kawa, herbata, kanapka z…, etc. Wszelkie warianty smakowe powinny zawierać się w jednym Przepisie jako dodatkowa propozycja. Administrator ma prawo usunąć „Przepis krok po kroku”, który nie spełnia warunków Regulaminu.

Pod pojęciem „Funkcja oceny” rozumie się  możliwość oznaczenia Przepisu na skali od 1-5.

Pod pojęciem „Mistrz Smaku” rozumie się każdego Użytkownika, któremu została udostępniona Funkcja oceny Przepisów zamieszczonych w serwisie DoradcaSmaku.pl.

 

§ 3 Konto

Użytkownik może posiadać maksymalnie jedno konto w serwisie DoradcaSmaku.pl. Dostęp do Konta użytkownika jest chroniony hasłem, które nie może być przekazywane osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu konto może zostać usunięte. Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych. Rejestrując się w serwisie Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin.

 

§ 4 Zawartość w serwisie DoradcaSmaku.pl

Publikując Zawartość w serwisie DoradcaSmaku.pl, Użytkownik potwierdza, że jest autorem i właścicielem praw do zamieszczanej Zawartości i zezwala na ich bezterminową i bezwarunkową publikację w serwisie. W szczególności mowa tutaj o przepisach kulinarnych.

Zawartość zamieszczona w serwisie DoradcaSmaku.pl, nie może być sprzeczna z normami etycznymi oraz prawnymi, obowiązującymi w Polsce, ani naruszać dobrych obyczajów i zasad Netykiety (zbiór zasad obowiązujących w Internecie)”.

W Serwisie nie wolno zamieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, naruszających dobro innych osób, firm lub instytucji. W szczególności :

a)       Treści uznanych za wulgarne, nieobyczajne, obraźliwe dla innych użytkowników, oszczercze wobec innych, prześmiewczych,

b)       Treści dyskryminujących na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej, politycznym, etc.

c)       Treści łamiących prawa autorskie i przyczyniających się do rozpowszechnienia piractwa,

d)       Zabronione jest oferowanie wszelkich usług lub przedmiotów, w szczególności takich, których obrót jest prawnie zakazany.

e)       Zabronione jest umieszczanie w treści Zawartości aktywnych odnośników do innych serwisów WWW, zza wyjątkiem autorskich prywatnych blogów. Adresy takie będą usuwane z Zawartości.

 

Dodawana Zawartość powinna spełniać wymogi: poprawnej polszczyzny, składni języka polskiego. W przypadku Przepisów – zawierać czytelny, jasny i zrozumiały opis sposobu przygotowania dania, tak aby pozostali Użytkownicy nie mieli problemów z wykorzystaniem danego Przepisu. W przypadku nie spełnienia tego wymogu Przepis może zostać usunięty z Serwisu.

 

Zawartość Serwisu ma charakter poradnikowy i może być używana i rozpowszechniana wyłącznie w celach prywatnych. Używanie jej w celach zarobkowych w jakiejkolwiek formie jest naruszeniem praw majątkowych autorów Przepisów.

 

Administrator serwisu DoradcaSmaku.pl ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika, który umieścił w Serwisie Zawartość naruszającą obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu lub dobre obyczaje.

W ww. przypadku administrator serwisu ma prawo do wstrzymania wydania nagród, które zostały zamówione za punkty zdobyte w ten sposób.

 

Administrator serwisu DoradcaSmaku.pl ma prawo do usunięcia Zawartości niezgodnej z celem powstania tego serwisu, o którym mowa w § 1 zdanie drugie.

Użytkownik ma prawo zgłosić Administratorowi każdy przypadek niezgodności Zawartości z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem lub naruszającą zasady Netykiety. Zgłoszenie naruszenia zostanie rozpatrzone przez Administratora.

 

Zabronione jest wykorzystywanie serwisu DoradcaSmaku.pl do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, materiałów obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.

Teksty, pytania i odpowiedzi, oceny, opinie, komentarze lub jakakolwiek inna Zawartość serwisu zamieszczona przez Użytkowników serwisu DoradcaSmaku.pl, uznana przez Administratora za nie niosącą ze sobą żadnej merytorycznej wartości,  nierzeczową, lub niezwiązaną z tematem, w szczególności teksty służące zwiększaniu licznika napisanych wiadomości, komentarzy, recenzji, opinii, ocen, mogą zostać usunięte. Postanowienie dotyczy również Przepisów nie spełniających warunków przyjętych na potrzeby Regulaminu (§2).

Jeżeli liczba punktów zdobyta poprzez logowanie, komentarze oraz oznaczenia "smaczne" znacząco przewyższa liczbę punktów przyznanych za dodawaną w serwisie treść, Administrator, po analizie konkretnego przypadku może uznać taki sposób powiększania licznika punktów za niezgodny z Regulaminem.

Użytkownik serwisu wyraża zgodę na modyfikację oraz wykorzystanie umieszczonej przez niego Zawartości w serwisie DoradcaSmaku.pl, GaleriaPrzepisów.pl, facebook.com/DoradcaSmaku, facebook.com/GaleriaPrzepisow oraz  nk.pl/#doradcasmaku,

Serwis GaleriaPrzepisow.pl jest zintegrowaną częścią serwisu DoradcaSmaku.pl. Serwis GaleriaPrzepisow.pl umożliwia przeglądanie Przepisów ze zdjęciami dodanych w serwisie DoradcaSmaku.pl. Użytkownik, który zarejestruje się w serwisie DoradcaSmaku.pl, posiada również konto w serwisie GaleriaPrzepisów.pl i odwrotnie.

 

§ 5 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Prymat Sp. z o .o. z siedzibą ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie Zdrój. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji oraz dla potrzeb działań marketingowych. Prymat Sp. z o .o. zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom.

Prymat Sp. z o .o. nie przekazuje, nie sprzedaje zgromadzonych danych innym osobom i instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Dane osobowe Użytkowników serwisu DoradcaSmaku.pl są przechowywane przez Administratora serwisu DoradcaSmaku.pl.

W momencie rejestracji zarejestrowany Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik powinien kierować na adres: Biuro Sprzedaży i Marketingu Prymat Sp. z o .o., ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków. z dopiskiem "Dane Osobowe".

Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwis DoradcaSmaku.pl przetwarzał jego dane osobowe, powinien wysłać pismo na adres Biuro Sprzedaży i Marketingu Prymat Sp. z o .o., ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków., z dopiskiem "Dane Osobowe".

Na życzenie Użytkownika Administrator może usunąć Konto Użytkownika z serwisu DoradcaSmaku.pl.

 

 

§ 6 System punktowy i nagrody rzeczowe

Użytkownicy serwisu DoradcaSmaku.pl są premiowani automatycznie za aktywność w społeczności punktami.

Punkty przydzielane są według zasad i punktów znajdujących się w dziale "Punkty i Nagrody"

Punkty przyznawane są tylko zalogowanym Użytkownikom. Zachowanie niezgodne z Regulaminem Serwisu powoduje utratę wszystkich uzyskanych punktów. Przez takie zachowania rozumie się m.in. dodawanie innych zdjęć niż tych, które stanowią prezentację efektu jaki uzyska się po przygotowaniu danego przepisu (gotowych dań, deserów, sałatek, itd.), zadawanie pytań niezwiązanych z kulinarnym charakterem portalu, itp.

Aktualna ilość punktów każdego Użytkownika może być publikowana na stronach serwisu DoradcaSmaku.pl.

Zgromadzone punkty Użytkownik może wymienić wyłącznie na towary zamieszczone w aktualnie obowiązującym Katalogu Nagród. Dokonanie wymiany powoduje zmniejszenie ilości zgromadzonych punktów o wartość punktową nagrody. Nie jest możliwa wymiana punktów na gotówkę. Ponadto cofnięcie przyznania nagrody przez Administratora – na skutek naruszenia niniejszego Regulaminu - jest równoznaczne z trwałą utratą punktów przeznaczonych na tę nagrodę.

Wysyłki nagród realizowane są na adres wskazany przez Użytkownika na terenie Polski. Wysyłka nagród następuje do 15.tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zamówiono nagrodę.

Konto przypisane jest do jednej osoby. Zamówienia z konta mogą być składane przez Użytkowania konta tylko na 1 osobę. Nagrody można wysłać bezpośrednio do osób trzecich po uprzednim uzgodnieniu z Administratorem.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości doręczenia lub opóźnienia w doręczeniu Nagrody z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, a w szczególności w przypadku niepodania, podania błędnych danych lub zmiany danych Użytkownika, o której nie został poinformowany przed wysłaniem nagrody rzeczowej.

 

 § 6.1 Reklamacje

Reklamacje dotyczące nagród rzeczowych będą rozpatrywane zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.

Podstawą reklamacji uszkodzenia nagrody rzeczowej podczas transportu jest otwarcie przesyłki w obecności kuriera/dostawcy/przewoźnika i stwierdzenie uszkodzeń na dokumencie reklamacyjnym kuriera/dostawcy/przewoźnika.

Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu DoradcaSmaku.pl oraz zamieszczanej Zawartości, powinny być zgłaszane odpowiednio poprzez odpowiednią funkcję („Zgłoś nadużycie” – w przypadku zdjęć oraz przepisów), lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected] (pozostałe kwestie). Reklamacje mogą być zgłaszane listownie: Biuro Sprzedaży i Marketingu Prymat Sp. z o.o.; ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków.

 

Reklamacje powinny zawierać: dane podmiotu składającego reklamację - imię, nazwisko, adres, poczta elektroniczna; ponadto informację o przedmiocie reklamacji, uzasadnienie zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

§ 7 Nagrody finansowe

Prymat Sp. z o.o. dodatkowo będzie nagradzać Użytkowników według kryterium aktywności, wypowiedzi i zaangażowania w tworzenie Zawartości Serwisu oraz za całokształt aktywności, co miesiąc nadając 3 Użytkownikom tytuł "Doradca Miesiąca". Każdy z wybranych "Doradców Miesiąca" otrzyma specjalną nagrodę  finansową w wysokości odpowiednio: 500zł netto, 300zł netto, 200zł netto (więcej na temat nagród finansowych dla Doradców Miesiąca). Raz w miesiącu zostaje wyróżniony również Bloger miesiąca, który otrzyma nagrodę w wysokości 500zł netto. 

 

§ 8 Eliminacje Mistrzów Smaku

 Nad prawidłowym przebiegiem procesu eliminacji Mistrzów Smaku czuwać będzie Administrator.

Pierwszy etap eliminacji polega na zgłaszaniu swojej kandydatury do grona Mistrzów Smaku. Zgłoszenia dokonać może każdy Użytkownik, który spełnia przynajmniej dwa z trzech poniższych kryteriów:

a)       co najmniej raz był wyróżniony jako Doradca Smaku Miesiąca, Doradca Mistrza Sowy lub Bloger Miesiąca

b)       jest zarejestrowany w serwisie DoradcaSmaku..pl co najmniej 6 miesięcy od daty zgłoszenia

c)       dodał w serwisie DoradcaSmaku.pl minimum 500 Przepisów

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres: [email protected].

W drugim etapie eliminacji Mistrzów Smaku Administrator dokonuje wyboru 5 osób, którym zostanie udostępniona Funkcja oceny.

Każdy kandydat zostanie poinformowany drogą mailową, czy został wybrany do grona Mistrzów Smaku w terminie 14 dni roboczych od dokonania zgłoszenia. Mistrzom Smaku zostanie w tym dniu udostępniona Funkcja oceny na okres 3 miesięcy.

Procedura eliminacji Mistrzów Smaku ma charakter cykliczny.

Status Mistrza Smaku decyzją Administratora może zostać przedłużony na okres kolejnych 3 miesięcy. Jedna osoba może być Mistrzem Smaku maksymalnie nieprzerwanie przez okres 6 miesięcy.

 

§ 9 Zasady oceny Przepisów przez Mistrzów Smaku

Funkcja oceny jest dostępna wyłącznie dla Mistrzów Smaku. Po zalogowaniu w Serwisie Mistrz Smaku ma możliwość dokonania oceny każdego Przepisu poprzez zaznaczenie odpowiedniej ilości gwiazdek w skali od 1 do 5, gdzie:

a)       1 oznacza „zdecydowanie nie chciałbym tego spróbować”

b)       2 oznacza „ raczej nie chciałbym tego spróbować

c)       3 oznacza „pewnie bym się skusił”

d)       4 oznacza „ bardzo smaczne”

e)       5 oznacza „ rewelacja!”

 

Mistrz Smaku zobowiązany jest do dokonywania oceny w sposób rzetelny oraz zgodny z zasadami Regulaminu.

Przepis, który został oceniony na co najmniej 3 gwiazdki jest oznaczony komunikatem o treści „ Przepis został polecony przez 1 Mistrza Smaku”. Każdy Przepis znajdujący się w Serwisie może zostać oceniony przez wszystkich Mistrzów Smaku. W zależności od liczby ocen o wartości co najmniej 3, licznik poleceń Mistrzów Smaku się zwiększa.

Komunikat „Przepis został polecony przez x Mistrzów Smaku” jest widoczny dla wszystkich w Serwisie, gdzie x oznacza liczbę większą od 0. Dzięki temu każdy może zobaczyć, ilu Mistrzów Smaku poleciło dany Przepis.

Za dokonanie oceny jednego Przepisu Mistrz Smaku otrzymuje 1 punkt. Punkty przyznawane za oceny Przepisów zwiększają ogólną pulę zgromadzonych punktów , o których mowa w § 6 Regulaminu. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie Mistrz Smaku może zostać pozbawiony dostępu do Funkcji oceny. W takim przypadku Mistrz Smaku zostanie uprzednio poinformowany o decyzji przez Administratora.

 

§ 10 Odpowiedzialność, prawa i obowiązki Administratora

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Zawartość zamieszczaną przez Użytkowników, w szczególności Zawartość nie spełniającą zasad tego Regulaminu.

Administrator  wraz z Użytkownikami dokłada wszelkich starań aby treści zamieszczane w Serwisie były zgodne z niniejszym Regulaminem i zasadami „Netykiety”

Administrator nie gwarantuje, że Serwis będzie działać nieprzerwanie i bezbłędnie.

Administrator oraz wszelkie osoby lub podmioty będące autorami informacji zawartych w Serwisie, nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę i jakiekolwiek następstwa wynikające ze skorzystania z informacji zawartych w Serwisie.

Administrator może usunąć lub modyfikować Zawartość zamieszczoną przez Użytkowników w Serwisie, jeżeli jest ona sprzeczna z celami Serwisu, narusza warunki „Netykiety” lub warunki niniejszego Regulaminu. W szczególności Administrator ma prawo usunąć z Serwisu daną Zawartość po uprzednim otrzymaniu zgłoszenia „nadużycia” na tę Zawartość. Informacje o usunięciu lub modyfikacji Zawartości albo zgłoszeniu nadużycia wysyłane są na skrzynkę odbiorczą wewnętrznej poczty DoradcaSmaku.pl posiadanej przez Użytkownika.

Osoby korzystające z Zawartości zawartych w Serwisie czynią to na własną odpowiedzialność.

Administracja serwisu DoradcaSmaku.pl dokłada wszelkich starań, by publikowane informacje, przepisy i porady zostały sprawdzone i były zgodne z prawdą, nie bierze jednak odpowiedzialności za ich wykorzystanie.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

Korzystając z Przepisów zamieszczonych w serwisie DoradcaSmaku.pl należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Porady dotyczące odżywiania, zamieszczone w serwisie nie mogą zastąpić fachowej porady lekarskiej.

Korzystanie z serwisu www.DoradcaSmaku.pl oznacza pełną akceptację treści Regulaminu.

W Serwisie prowadzony jest ranking Użytkowników, którego zasady i opis znajdują się na stronie „Jak zbierać punkty”, stanowiącej załącznik do tego Regulaminu.

 

 

 

Regulamin stanie się obowiązującym w dniu 4.12.2012. W przypadku ewentualnych pytań/ wątpliwości prosimy o kontakt na adres [email protected].

Doradca Smaku 22.11.2012 10:13
@zolzica Dziękujemy za uwagę. Błąd został poprawiony. @borgia Staramy się, aby kwestie poruszone w Regulaminie były formułowane z możliwie największą precyzją. Dziękujemy za miłe słowa.
borgia 21.11.2012 20:09
Cieszą mnie skonkretyzowane definicje - co nazywamy przepisem - zarówno dotyczy tych zwykłych, jak i krok po kroku. To bardzo istotne wśród naprawdę wielu rzeczy nie spełniających tych kryteriów. Cieszy mnie, że ten sam przepis w innej wersji nie będzie akceptowany - np. sałatka bez papryki jest sałatką, po czym wpisuje się tę samą - dodając paprykę. Reszta składników bez zmian.
zolzica 21.11.2012 09:12
zapoznałam się, ale jako polonistka mam uwagę: "tę" Zawartość a nie "tą" ;)
bietka 21.11.2012 08:10
zapoznałam się :)

DoradcaSmaku.pl zawiera materiały autopromocyjne marek należących do Prymat sp. z o.o.:

Prymat Kucharek tonaturalne smak