Zarządzaj plikami cookies
Doradca Smaku logoandPrymat logo
Co ugotował Michel Moran w ostatnim odcinku? SPRAWDŹ

Aktualizacja regulaminu - nowy system nagród

Aktualizacja regulaminu - nowy system nagród

Informacja dla użytkowników serwisu DoradcaSmaku.pl: Z dniem 24. kwietnia wchodzi w życie nowy regulamin serwisu, zachęcamy do zapoznania się ze zmianami. 

Zmiany zostały oznaczone w tekście kursywą. 

 

Regulamin serwisu DoradcaSmaku.pl 

 

§ 1 Informacje ogólne

Poniższy regulamin określa zasady dostępu oraz warunki korzystania z zasobów serwisu internetowego DoradcaSmaku.pl.

Celem niniejszego serwisu jest rozpowszechnianie umiejętności kulinarnych, pomysłów i przepisów kulinarnych użytkowników z użyciem produktów Prymat, Smak, Kucharek.

DoradcaSmaku.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu DoradcaSmaku.pl powiadomi użytkowników zamieszczając informację na stronie www.DoradcaSmaku.pl – 14 dni przed wejściem w życie zmian. W razie braku akceptacji zmian Regulaminu użytkownik może do dnia wejścia w życie zmian zrezygnować z uczestnictwa w serwisie DoradcaSmaku.pl poprzez usunięcie Konta.

Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.

Właścicielem serwisu jest Prymat Sp. z o.o., z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie-Zdrój, NIP: 633-20-14-478, o kapitale zakładowym 200.000,00 zł, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059133

 

§ 2 Definicje

Pod pojęciem "Regulaminu" rozumie się niniejszy tekst.

Pod pojęciem „Administrator” rozumie się osobę wchodzącą w skład Zespołu DoradcaSmaku.pl, zarządzającą zawartością w serwisie.

Pod pojęciem „Serwis” rozumie się stronę internetową DoradcaSmaku.pl

Pod pojęciem "Użytkownika" rozumie się każdą osobę zarejestrowaną w serwisie DoradcaSmaku.pl.

Pod pojęciem "Konto Użytkownika" rozumie się zbiór danych umożliwiających identyfikację, autoryzacje i funkcjonowanie Użytkownika w serwisie DoradcaSmaku.pl.

Pod pojęciem "Zawartości" na potrzeby Regulaminu, rozumie się przepis, komentarz, wypowiedź, obrazek,  zdjęcie lub dowolny tekst zamieszczony w serwisie.

Pod pojęciem "Zdjęcia" rozumie się każde zdjęcie, które obrazuje "efekt końcowy" wykonania przepisu (tj. dania, deseru, itd.). Zdjęcia nie przedstawiające efektu końcowego potrawy mogą być usunięte z serwisu po uprzednim poinformowaniu użytkownika o zgłoszeniu nadużycia (poprzez funkcję „Zgłoś nadużycie” w prawym górnym rogu przepisu – użytkownik otrzymuje informację na pocztę wewnętrzną serwisu). Wymóg ten nie dotyczy "Zdjęć w przepisach krok po kroku".

Pod pojęciem "Przepis" rozumie się opisanie procesu przygotowania danej potrawy, tj. spis czynności, krok po kroku, prowadzących do przyrządzenia potrawy, przy czym przepis kulinarny zamieszczony przez Użytkownika na stronach serwisu DoradcaSmaku.pl powinien zawierać:

a) nazwę potrawy,

b) listę składników niezbędnych do przygotowania potrawy wraz z podaniem ich ilości –lista składników powinna znajdować się w odpowiednich polach do tego przeznaczonych,

c) opis wykonywanych czynności prowadzących do przygotowania potrawy, tak by sposób wykonania był jasny i czytelny, nie pozostawiający wątpliwości,

d) czas obróbki termicznej, jeśli przygotowanie potrawy tego wymaga.

Przepisem” nie może być nazwany sposób podania potrawy ani później zamieszczony przepis różniący się od wcześniejszego sposobem podania bądź jedynie wariantem smakowym.  „Przepisy” późniejsze, które różnią się od siebie jedynie sposobem podania” bądź wariantem smakowym mogą zostać usunięte z Serwisu. 

Wszelkie warianty smakowe powinny zawierać się w jednym Przepisie jako dodatkowa propozycja. Przepis nie powinien zawierać linków do innych Przepisów w Serwisie.

Ze względu na dążenie do utrzymania wysokich standardów i spełnienie wskazanych wyżej wymogów dla Zawartości zamieszczonej w Serwisie, Administrator zastrzega sobie prawo usuwania Zawartości nie spełniającej tych wymagań lub co do której inny Użytkownik zgłosił zastrzeżenia.

W przypadku Przepisów na napoje (w tym drinki) należy podać co najmniej 3 składniki - nie wliczając lodu i ozdób jako składników. Każdy Przepis powinien składać się z co najmniej 3 zdań opisujących sposób wykonania. Przepisy z treścią "wszystko wymieszać" będą usuwane.

Pod pojęciem „Sposób podania” rozumie się spis czynności prowadzących jedynie do ułożenia potrawy na talerzu.

Pod pojęciem "Potrawa" rozumie się posiłek stworzony z jadalnych składników.

Pod pojęciem „Zdjęcia w przepisach krok po kroku” rozumiemy wszystkie zdjęcia, które zostały dodane do przepisów oznaczonych kategorią „krok po kroku”. Zdjęcia w przepisach krok po kroku są rozumiane jako zdjęcia obrazujące poszczególne, następujące po sobie etapy prowadzące do zrealizowania Przepisu oraz zdjęcie efektu końcowego. Zdjęciem głównym jest zdjęcie przedstawiające ‘efekt końcowy’ wykonania Przepisu (tj. dania, deseru). Zdjęcia przedstawiające poszczególne etapy przygotowania potrawy mogą być umieszczane jedynie w odpowiedniej kolejności.

"Zdjęcia w przepisach krok po kroku” nie mogą zawierać:

a) fotografii samodzielnych składników

b) podobnych zdjęć, różniących się jedynie ułożeniem, powtarzających się zdjęć i nic nie wnoszących do Przepisu.

Pod pojęciem „Przepis krok po kroku” rozumie się sposób przygotowania danej potrawy wyrażony poprzez odpowiedni opis oraz odpowiadające temu opisowi zdjęcie. Każdy „Przepis krok po kroku” musi być zaopatrzony w zdjęcia poszczególnych, następujących po sobie etapów. Nie ma możliwości umieszczenia przepisu krok po kroku bez zdjęć obrazujących etapy przygotowania.  

”Przepis krok po kroku” powinien zawierać:

a) nazwę potrawy

b) listę składników niezbędnych do przygotowania potrawy wraz z podaniem ich ilości –lista składników powinna znajdować się w odpowiednich polach do tego przeznaczonych, nie są dozwolone składniki pisane po przecinku w jednym polu.

c) opis wykonywanych czynności prowadzących do przygotowania danej potrawy zobrazowany odpowiednim zdjęciem - tak by sposób wykonania był jasny i czytelny, nie pozostawiający wątpliwości

d) czas obróbki termicznej, jeśli przygotowanie potrawy tego wymaga

Przepisem krok po kroku” nie może być nazwany sposób podania potrawy ani później zamieszczony Przepis różniący się od wcześniejszego sposobem podania bądź jedynie wariantem smakowym.  „Przepisy krok po kroku” wpisane później, które różnią się od siebie jedynie sposobem podania bądź wariantem smakowym mogą zostać usunięte z Serwisu. 

„Przepisy krok po kroku” zostały przygotowane specjalnie z myślą by ułatwić Użytkownikom przyrządzanie potraw. W myśl tej zasady Przepisy powinny posiadać odpowiedni poziom skomplikowania (złożoności), które uzasadnią obrazowanie za pomocą zdjęć poszczególnych etapów przygotowania, co oznacza, że „Przepisy krok po kroku” nie mogą zawierać przepisów czy sposobów podania na dania takie jak: kawa, herbata, kanapka składająca się z mniej niż 6 składników, kompoty, koktajle, sałatki składające sie z mniej niż 5 składników, drinki składające się z mniej niż 5 składników, naleśniki (ciasto na naleśniki), sosy składające się z mniej niż 5 składników, gofry, serki/twarożki z dodatkami, jajecznica sama lub z dodatkami, frytki, kremy, koreczki, szaszłyki - wytrawne i owocowe, jajko sadzone, przekąski z ciasta francuskiego składające się z mniej 5 składników, pasty (z tuńczyka, twarogowe, serowe), warzywa z dodatkami, warzywa smażone, warzywa gotowane (bób, ziemniaki z ziołami, ziemniaki opiekane, talarki), desery lodowe (jeśli lody zostały zakupione, nie przygotowane samodzielnie), wody i lemoniady smakowe.

Wszelkie warianty smakowe powinny zawierać się w jednym Przepisie jako dodatkowa propozycja. Administrator ma prawo usunąć „Przepis krok po kroku”, który nie spełnia warunków Regulaminu.

Pod pojęciem „Funkcja oceny” rozumie się  możliwość oznaczenia Przepisu na skali od 1-5.

Pod pojęciem „Mistrz Smaku” rozumie się każdego Użytkownika, któremu została udostępniona Funkcja oceny Przepisów zamieszczonych w serwisie DoradcaSmaku.pl.

Pod pojęciem „Nagroda miesiąca” – rozumie się nagrodę o wartości powyżej 200 zł dodawaną 1 raz w miesiącu do katalogu w miejscu podpisanym „Nagroda miesiąca”.

Pod pojęciem „Pytanie konkursowe” – rozumie się pytanie zadane przy nagrodzie miesiąca, na które będzie musiał odpowiedzieć użytkownik w celu zamówienia nagrody miesiąca. Pytanie konkursowe będzie obowiązywało przez cały miesiąc kalendarzowy od dnia dodania nagród do katalogu.

Pod pojęciem „Nagrody Premium” – rozumie się nagrody miesiąca nie zamówione w obowiązującym miesiącu. Jeśli nagroda w podanej liczbie sztuk nie zostanie zamówiona w danym miesiącu, przechodzi do Nagród Premium.

Pod pojęciem „Nagrody zwykłe” – rozumie się wszystkie pozostałe nagrody, które może zamówić każdy użytkownik mający właściwą liczbę punktów.

 

§ 3 Konto

Użytkownik może posiadać maksymalnie jedno konto w serwisie DoradcaSmaku.pl. Dostęp do Konta użytkownika jest chroniony hasłem, które nie może być przekazywane osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu konto może zostać usunięte. Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych. Rejestrując się w serwisie Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin.

 

§ 4 Zawartość w serwisie DoradcaSmaku.pl

Przed publikacją zawartości w serwisie DoradcaSmaku.pl, Użytkownik udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej na zasadach określonych w odrębnej umowie.

Zawartość zamieszczona w serwisie DoradcaSmaku.pl, nie może być sprzeczna z normami etycznymi oraz prawnymi, obowiązującymi w Polsce, ani naruszać dobrych obyczajów i zasad Netykiety (zbiór zasad obowiązujących w Internecie)”.

W Serwisie nie wolno zamieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, naruszających dobro innych osób, firm lub instytucji. W szczególności :

a) Treści uznanych za wulgarne, nieobyczajne, obraźliwe dla innych użytkowników, oszczercze wobec innych, prześmiewcze, odnoszące się negatywnie do cech charakteru lub wyglądu osób,

b) Treści dyskryminujących na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej, politycznym, etc.,

c) Treści łamiących prawa autorskie i przyczyniających się do rozpowszechnienia piractwa,

d) Zabronione jest oferowanie wszelkich usług lub przedmiotów, w szczególności takich, których obrót jest prawnie zakazany.

e) Zabronione jest umieszczanie w treści Zawartości aktywnych odnośników do innych serwisów WWW, zza wyjątkiem autorskich prywatnych blogów. Adresy takie będą usuwane z Zawartości.

W przypadku naruszenia w.w. wymogów Administrator może usunąć w.w. treści, a nawet wysłać upomnienie do autora. W przypadku wysłania 3 upomnień dot. ww. treści konto użytkownika może zostać usunięte z serwisu.

Dodawana Zawartość powinna spełniać wymogi: poprawnej polszczyzny, składni języka polskiego. W przypadku Przepisów – zawierać czytelny, jasny i zrozumiały opis sposobu przygotowania dania, tak aby pozostali Użytkownicy nie mieli problemów z wykorzystaniem danego Przepisu. W przypadku nie spełnienia tego wymogu Przepis może zostać usunięty z Serwisu.

Zawartość Serwisu ma charakter poradnikowy i może być używana i rozpowszechniana wyłącznie w celach prywatnych. Używanie jej w celach zarobkowych w jakiejkolwiek formie jest naruszeniem praw majątkowych autorów Przepisów.

Administrator serwisu DoradcaSmaku.pl ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika, który umieścił w Serwisie Zawartość naruszającą obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu lub dobre obyczaje.

W ww. przypadku administrator serwisu ma prawo do wstrzymania wydania nagród, które zostały zamówione za punkty zdobyte w ten sposób. Punkty nie są wówczas zwracane na konto. 

Administrator serwisu DoradcaSmaku.pl ma prawo do usunięcia Zawartości niezgodnej z celem powstania tego serwisu, o którym mowa w § 1 zdanie drugie.

Użytkownik ma prawo zgłosić Administratorowi każdy przypadek niezgodności Zawartości z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem lub naruszającą zasady Netykiety. Zgłoszenie naruszenia zostanie rozpatrzone przez Administratora.

Zabronione jest wykorzystywanie serwisu DoradcaSmaku.pl do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, materiałów obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.

Teksty, pytania i odpowiedzi, oceny, opinie, komentarze lub jakakolwiek inna Zawartość serwisu zamieszczona przez Użytkowników serwisu DoradcaSmaku.pl, uznana przez Administratora za nie niosącą ze sobą żadnej merytorycznej wartości,  nierzeczową, lub niezwiązaną z tematem, w szczególności teksty służące zwiększaniu licznika napisanych wiadomości, komentarzy, recenzji, opinii, ocen, mogą zostać usunięte. Postanowienie dotyczy również Przepisów nie spełniających warunków przyjętych na potrzeby Regulaminu (§2).

Jeżeli liczba punktów zdobyta poprzez logowanie, komentarze oraz oznaczenia "smaczne" znacząco przewyższa liczbę punktów przyznanych za dodawane w serwisie Przepisy i Zdjęcia, Administrator, po analizie konkretnego przypadku może uznać taki sposób powiększania licznika punktów za niezgodny z Regulaminem.

Użytkownik serwisu wyraża zgodę na modyfikację oraz wykorzystanie umieszczonej przez niego Zawartości w serwisie DoradcaSmaku.pl, facebook.com/DoradcaSmaku ,nk.pl/#doradcasmaku oraz w aplikacji mobilnej Doradca Smaku.

 

§ 5 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.) Prymat Sp. z o .o. z siedzibą ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie Zdrój. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji oraz dla potrzeb działań marketingowych. Prymat Sp. z o .o. zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiając ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom.

Prymat Sp. z o .o. nie przekazuje, nie sprzedaje zgromadzonych danych innym osobom i instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Dane osobowe Użytkowników serwisu DoradcaSmaku.pl są przechowywane przez Administratora serwisu DoradcaSmaku.pl.

W momencie rejestracji zarejestrowany Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora i podmioty współpracujące z Administratorem.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik powinien kierować na adres: Biuro Sprzedaży i Marketingu Prymat Sp. z o .o., ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków. z dopiskiem "Dane Osobowe".

Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwis DoradcaSmaku.pl przetwarzał jego dane osobowe, powinien wysłać pismo na adres Biuro Sprzedaży i Marketingu Prymat Sp. z o .o., ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków., z dopiskiem "Dane Osobowe".

Na życzenie Użytkownika Administrator może usunąć Konto Użytkownika z serwisu DoradcaSmaku.pl.

 

§ 6 System punktowy i nagrody rzeczowe

Użytkownicy serwisu DoradcaSmaku.pl są premiowani automatycznie za aktywność w społeczności punktami.

Punkty przydzielane są według zasad i punktów znajdujących się w dziale "Punkty i Nagrody".

Punkty przyznawane są tylko zalogowanym Użytkownikom. Zachowanie niezgodne z Regulaminem Serwisu powoduje utratę wszystkich uzyskanych punktów. Przez takie zachowania rozumie się m.in. dodawanie innych zdjęć niż tych, które stanowią prezentację efektu jaki uzyska się po przygotowaniu danego przepisu (gotowych dań, deserów, sałatek, itd.), zadawanie pytań niezwiązanych z kulinarnym charakterem portalu, itp.

Aktualna ilość punktów każdego Użytkownika może być publikowana na stronach serwisu DoradcaSmaku.pl.

Zgromadzone punkty Użytkownik może wymienić wyłącznie na towary zamieszczone w aktualnie obowiązującym Katalogu Nagród. Dokonanie wymiany powoduje zmniejszenie ilości zgromadzonych punktów o wartość punktową nagrody. Nie jest możliwa wymiana punktów na gotówkę. Ponadto cofnięcie przyznania nagrody przez Administratora – na skutek naruszenia niniejszego Regulaminu - jest równoznaczne z trwałą utratą punktów przeznaczonych na tę nagrodę.

Wysyłki nagród realizowane są na adres wskazany przez Użytkownika na terenie Polski. Wysyłka nagród następuje do 15.tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zamówiono nagrodę. Nagrody z miesiąca listopada wysyłane są w miesiącu styczniu (w miesiącu grudniu wysyłka nie jest realizowana).

Konto przypisane jest do jednej osoby. Zamówienia z konta mogą być składane przez Użytkowania konta tylko na 1 osobę. 

 

§ 6.1 Rodzaje nagród w katalogu i sposób zamawiania

W katalogu znajdują się 3 rodzaje nagród zgodnie z definicjami w § 2 – Nagrody miesiąca, Nagrody premium, Nagrody zwykłe.

By zamówić Nagrodę miesiąca należy spełniać warunki:

a) być zarejestrowanym i zweryfikowanym użytkownikiem serwisu DoradcaSmaku.pl.

b) posiadać odpowiednią liczbę punktów, do zamówienia Nagrody miesiąca. Liczba punktów niezbędna do zamówienia nagrody jest podana przy Nagrodzie miesiąca. Po wysłaniu zgłoszenia do Nagrody miesiąca punkty zostaną pobrane z konta do czasu weryfikacji zgłoszenia. W przypadku akceptacji zgłoszenia przez Komisję punkty nie zostaną zwrócone na konto użytkownika. W przypadku odrzucenia zgłoszenia użytkownika przez Komisję punkty zostaną przywrócone na konto użytkownika z możliwością przeznaczenia ich na inne nagrody.

c) posiadać minimum 100 przepisów dodanych do serwisu.

d) odpowiedzieć na pytanie konkursowe opublikowane przy danej nagrodzie. Użytkownik może wysłać maksymalnie 5 zgłoszeń do danej nagrody (zarówno Nagrody miesiąca, jak i Nagród premium).

Z przesłanych odpowiedzi Komisja, w skład której wchodzić będzie 3 specjalistów ds. marketingu dokona wyboru najlepszych zgłoszeń w oparciu o kryteria: pomysłowość, kreatywność i szczególne walory artystyczne – autorzy wybranych zgłoszeń do Nagrody miesiąca otrzymają Nagrodę miesiąca. Użytkownicy, którzy są autorami zgłoszeń nagrodzonych Nagrodą miesiąca otrzymają informację drogą elektroniczną o otrzymanej nagrodzie.

Liczba nagrodzonych autorów zgłoszeń do Nagrody miesiąca nie może przekraczać liczby dodanych do serwisu w danym miesiącu Nagród miesiąca. Jeśli w danym miesiącu żaden użytkownik nie zamówi nagrody, przechodzi ona do Nagród Premium.

Użytkownik wysyłając zgłoszenie do Nagrody akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz oświadcza, że zgłoszenie będzie wolne od wszelkich wad prawnych, będzie wynikiem jego indywidualnej twórczości, prawa autorskie nie będą w żaden sposób ograniczone, ani obciążone na rzecz osób trzecich. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

§ 6.2 Podatki

Nagrody zwykłe otrzymane w konkursie podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Użytkownicy serwisu zobowiązani są do podania danych niezbędnych do wystawienia informacji podatkowej / PIT 8-C/. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wystawiony PIT z powodu nie podania lub podania błędnych danych przez Użytkownika (np. zmiana miejsca zamieszkania, zmiana nazwiska w przypadku zmiany stanu cywilnego, podanie danych nieaktualnych lub nie aktualizowanie danych, itp).

Nagrody objęte opodatkowaniem są opisane w obowiązującym Katalogu Nagród ('prosimy o podanie danych do podatku').

Nagroda nie zostanie wysłana, jeśli Użytkownik nie poda wymaganych danych do podatku. Wszystkie dane podane na Koncie Użytkownika powinny dotyczyć wyłącznie tego Użytkownika.

Użytkownicy Serwisu, którzy odebrali Nagrodę zwykłą otrzymują środki pieniężne na pokrycie podatku od nagród. Przelew środków nastąpi wyłącznie na konto osoby, która odebrała Nagrodę (więcej na temat podatku dochodowego).

Spośród wszystkich zgłoszeń do Nagrody miesiąca oraz Nagród Premium zamówionych w danym miesiącu Komisja wybierze liczbę laureatów, odpowiadającej liczbie nagród, którzy otrzymają zamówione Nagrody Miesiąca bądź Nagrody Premium wraz z nagrodą pieniężną która zostanie przeznaczona na opłacenie podatku.

 

§ 6.3 Reklamacje

Reklamacje dotyczące nagród rzeczowych będą rozpatrywane zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.

Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu DoradcaSmaku.pl oraz zamieszczanej Zawartości, powinny być zgłaszane odpowiednio poprzez odpowiednią funkcję („Zgłoś nadużycie” – w przypadku zdjęć oraz przepisów), lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected] (pozostałe kwestie). Reklamacje mogą być zgłaszane listownie: Biuro Sprzedaży i Marketingu Prymat Sp. z o.o.; ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków.

Reklamacje powinny zawierać: dane podmiotu składającego reklamację - imię, nazwisko, adres, poczta elektroniczna; ponadto informację o przedmiocie reklamacji, uzasadnienie zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

§ 7 Nagrody finansowe

Prymat Sp. z o.o. dodatkowo będzie nagradzać wybranych Użytkowników co miesiąc nadając:  3 tytuły "Doradca Smaku Miesiąca", tytuł „Doradca Smaku Mistrza Sowy” oraz tytuł „Bloger Miesiąca”. Każdy z wybranych "Doradców Smaku Miesiąca" otrzyma specjalną nagrodę  finansową w wysokości odpowiednio: 500 zł netto, 300 zł netto, 200 zł netto (więcej na temat nagród finansowych dla Doradców Miesiąca). „Doradca Smaku Mistrza Sowy” otrzymuje honorowe wyróżnienie w serwisie, a „Bloger Miesiąca” otrzymuje nagrodę finansową w wysokości 500 zł netto.

Kryteria wyboru Użytkownika, który otrzymuje tytuł „Dorada Smaku Miesiąca” to jakość Przepisów i Zdjęć opublikowanych w Serwisie, ilość opublikowanych w Serwisie Przepisów, a także aktywność i zaangażowanie w Serwisie.

Kryterium wyboru Użytkownika, który otrzymuje tytuł „Dorada Smaku Mistrza Sowy” to jakość i oryginalność publikowanych w Serwisie Przepisów i Zdjęć.

Kryteria wyboru Użytkownika, który otrzymuje tytuł „Bloger Miesiąca” to jakość, wartość merytoryczna i ilość publikowanych wpisów na Blogu w Serwisie.

 

§ 8 Eliminacje Mistrzów Smaku

 Nad prawidłowym przebiegiem procesu eliminacji Mistrzów Smaku czuwać będzie Administrator.

Pierwszy etap eliminacji polega na zgłaszaniu swojej kandydatury do grona Mistrzów Smaku. Zgłoszenia dokonać może każdy Użytkownik, który spełnia przynajmniej dwa z trzech poniższych kryteriów:

a) co najmniej raz był wyróżniony jako Doradca Smaku Miesiąca, Doradca Mistrza Sowy lub Bloger Miesiąca

b) jest zarejestrowany w serwisie DoradcaSmaku..pl co najmniej 6 miesięcy od daty zgłoszenia

c) dodał w serwisie DoradcaSmaku.pl minimum 500 Przepisów

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres: [email protected].

W drugim etapie eliminacji Mistrzów Smaku Administrator dokonuje wyboru 5 osób, którym zostanie udostępniona Funkcja oceny.

Każdy kandydat zostanie poinformowany drogą mailową, czy został wybrany do grona Mistrzów Smaku w terminie 14 dni od daty zakończenia pierwszego etapu eliminacji. Mistrzom Smaku zostanie w tym dniu udostępniona Funkcja oceny na okres 3 miesięcy.

Procedura eliminacji Mistrzów Smaku ma charakter cykliczny.

Status Mistrza Smaku decyzją Administratora może zostać przedłużony na okres kolejnych 3 miesięcy. Jedna osoba może być Mistrzem Smaku maksymalnie nieprzerwanie przez okres 6 miesięcy.

 

§ 9 Zasady oceny Przepisów przez Mistrzów Smaku

Funkcja oceny jest dostępna wyłącznie dla Mistrzów Smaku. Po zalogowaniu w Serwisie Mistrz Smaku ma możliwość dokonania oceny każdego Przepisu poprzez zaznaczenie odpowiedniej ilości gwiazdek w skali od 1 do 5, gdzie:

a) 1 oznacza „zdecydowanie nie chciałbym tego spróbować”

b) 2 oznacza „ raczej nie chciałbym tego spróbować

c) 3 oznacza „pewnie bym się skusił”

d) 4 oznacza „ bardzo smaczne”

e) 5 oznacza „ rewelacja!”

Mistrz Smaku zobowiązany jest do dokonywania oceny w sposób rzetelny oraz zgodny z zasadami Regulaminu.

Komunikat „Średnia ocena tego przepisu to x/5” jest widoczny dla wszystkich w Serwisie, gdzie x oznacza liczbę większą od 3. Dzięki temu wyróżniane są przepisy o średniej ocenie 4/5 oraz 5/5.

Za dokonanie oceny jednego Przepisu Mistrz Smaku otrzymuje 1 punkt. W ciągu 3 miesięcy ocenić można maksymalnie 18 000 przepisów. Punkty przyznawane za oceny Przepisów zwiększają ogólną pulę zgromadzonych punktów, o których mowa w § 6 Regulaminu. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie Mistrz Smaku może zostać pozbawiony dostępu do Funkcji oceny. W takim przypadku Mistrz Smaku zostanie uprzednio poinformowany o decyzji przez Administratora.

 

§ 10 Newsletter serwisu DoradcaSmaku.pl

Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez Prymat Sp. z o.o. na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.

Newsletter jest bezpłatną usługą skierowaną do użytkowników DoradcaSmaku.pl zarejestrowanych w Bazie Użytkowników, mogącą zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a polegającą na informowaniu Użytkowników o nowościach w serwisie, akcjach promocyjnych oraz konkursowych poprzez okresowe wysyłanie wybranych treści drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

Prymat sp. z o.o. oświadcza, że podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że nie będzie udostępniany osobom trzecim.

Użytkownik, w celu otrzymywania newslettera wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera podczas rejestracji lub poprzez oznaczenie zgody w zakładce edycji profilu.

Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi newslettera w każdym czasie. W celu rezygnacji z usługi newslettera należy kliknąć w link umieszczony w Newsletterze :„Jeśli nie chcesz więcej otrzymywać Newslettera, kliknij tutaj” , lub oznaczyć w polu edycji profilu brak zgody na otrzymywanie newslettera.

Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej następuje natychmiastowo i zostanie zasygnalizowane komunikatem potwierdzającym operację.

Usunięcie adresu e-mail z bazy nastąpi pod warunkiem, że adres e-mail będzie się zgadzać z tym, który został wpisany w momencie zapisywania do bazy.

 

§ 11 Odpowiedzialność, prawa i obowiązki Administratora

Administrator  wraz z Użytkownikami dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczane w Serwisie były zgodne z niniejszym Regulaminem i zasadami „Netykiety”

Administrator może usunąć lub modyfikować Zawartość zamieszczoną przez Użytkowników w Serwisie, jeżeli jest ona sprzeczna z celami Serwisu, narusza warunki „Netykiety” lub warunki niniejszego Regulaminu. W szczególności Administrator ma prawo usunąć z Serwisu daną Zawartość po uprzednim otrzymaniu zgłoszenia „nadużycia” na tę Zawartość. Informacje o usunięciu lub modyfikacji Zawartości albo zgłoszeniu nadużycia wysyłane są na skrzynkę odbiorczą wewnętrznej poczty DoradcaSmaku.pl posiadanej przez Użytkownika. Osoby korzystające z Zawartości zawartych w Serwisie czynią to na własną odpowiedzialność. Administracja serwisu DoradcaSmaku.pl dokłada wszelkich starań, by publikowane informacje, przepisy i porady zostały sprawdzone i były zgodne z prawdą, nie bierze jednak odpowiedzialności za ich wykorzystanie.

W celu korzystania z Serwisu Administrator zaleca korzystanie z niżej wymienionych przeglądarek internetowych: MS Internet Explorer 9.x - 11.x, Firefox 16.x - 22.x, Opera 10.x - 15.x, Google Chrome 20.x. – 28.x, Safari 5.x (Windows), Safari 6.x (OS X). Zalecane przeglądarki dla systemów mobilnych to: Android Browser w wersjach: 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, 4.0, 4.1, 4.2, Opera Mini w wersjach od 5.0 do 7.0, iOS Safari w wersjach 3.2, 4.0-4.1, 4.2-4.3, 5.0-5.1, 6.0-6.1, Blackberry Browser w wersjach 7.0 i 10.0, Opera w wersjach 12.1 lub 15.0, Safari w wersjach 5.1 lub 6.0, Chrome w wersjach 26.0, 27.0, 28.0, 29.0, Firefox w wersjach 20.0, 21,0, 22,0, 23.0, Internet Explorer w wersjach 9.0, 10.0, 11.0

§ 12 Postanowienia końcowe

Korzystając z Przepisów zamieszczonych w serwisie DoradcaSmaku.pl należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Porady dotyczące odżywiania, zamieszczone w serwisie nie mogą zastąpić fachowej porady lekarskiej.

Korzystanie z serwisu www.DoradcaSmaku.pl oznacza pełną akceptację treści Regulaminu.

W Serwisie prowadzony jest ranking Użytkowników, którego zasady i opis znajdują się na stronie „Jak zbierać punkty”, stanowiącej załącznik do tego Regulaminu.

 

Doradca Smaku 24.04.2015 10:08
Drodzy Doradcy, w związku z tym, że zostało wprowadzone pytanie konkursowe do nagrody miesiąca, w miesiącu, w którym obowiązywać będzie nagroda obniżymy liczbę wymaganych punktów do jej zdobycia o 25%.
Doradca Smaku 24.04.2015 09:44
@gosia47-47 zmiany sposobu zdobywania nagród dotyczą jedynie nagród miesiąca. Pozostałe nagrody można zamawiać zgodnie ze starym systemem nagród.
gosia47-47 19.04.2015 21:28
niby ma być łatwiej ale co? dodajemy przepisy zbieramy punkty, mamy np. 30 000 pkt, dodana jest upragniona lodówka, chcemy ją wziąć i zonk... masz punkty odpowiadasz na pytanie i nie podoba się odpowiedź jury i lodówki nie masz... sytuacja powtarza się za miesiąc, dwa, może trzy. I tak w kółko... łatwiej, ale trudniej... już chyba wolałabym żeby było tak jak jest... tzn. było. Może najpierw pasowało zapytać użytkowników jakby chcieli nagrody na nowych zasadach czy starych a nie wprowadzać coś co nie podoba się większości i tak. a teraz pisanie przepisów nie będzie oznaczało od razu czy się ma nagrodę czy nie. bo ktoś może coś napsiać ładnie wg siebie a jury się to nie spodoba i nagrody nie dostaniemy :/ niefajne zmiany... już z utęsknieniem czekam na kolejną aktualizację regulaminu, mam nadzieję na lepsze...
Doradca Smaku 15.04.2015 08:48
Walorem artystycznym będą wszystkie dodatkowe treści, które zostaną przesłane w zgłoszeniu np. link do przepisu lub link do bloga. Będziemy informować przy pytaniu czego dokładnie oczekujemy tak by zasady były jasne.
Doradca Smaku 15.04.2015 08:28
@anemon, dzięki wprowadzonej zmianie szanse na nagrodę będą miały również osoby, które pracują np. w godzinach dodawania nagród. Jeśli chodzi o przyznanie nagród - tak, będą przyznawane autorom najlepszych odpowiedzi na pytania konkursowe.
anemon 13.04.2015 21:33
Czyli niestety miałam rację i to była tylko część prawdy, a nagrody będą przyznawane uznaniowo, wg jakiś niejasnych kryteriów, przynajmniej dla mnie w dalszym ciągu niejasnych.. Do tej pory ciężko było cokolwiek zamówić, a teraz będzie to graniczyło raczej z cudem.
Grazyna0211 13.04.2015 11:07
DS ja nie pytałam o kreatywność bo odpowiedź na proste pytanie może również być kreatywna natomiast pytałam o "szczególne walory artystyczne" a to kojarzy mi się tylko z tematem poetyckim czyli z pisaniem wierszy,fraszek itp. bo jak zawrzeć inaczej walory artystyczne zgodnie z regulaminem w odpowiedzi na proste pytanie?
Kasnaj 13.04.2015 10:36
@Konczi gratuluję zmywarki, ile na nią pracowałaś ? Brawo - dobra robota !
Doradca Smaku 13.04.2015 08:08
@mirosława4, tak, 1 zmywarka wróciła do Katalogu na prośbę użytkownika. @Konczi, Twoja zmywarka jest w dalszym ciągu w zamówionych przez Ciebie nagrodach :)
Kuchnia Marty 13.04.2015 07:55
WOW... mam nadzieję, że @Doradca Smaku niedługo zamieści pierwsze pytanie konkursowe i rozwieje wszystkie nasze wątpliwości :) Miłego poniedziałku życzę :D
Konczi 13.04.2015 07:13
@mirosława mam nadzieje, że przynajmniej jedna czyli moja którą sobie w sobotę zamówiłam nie wróci już do katalogu .....
Konczi 13.04.2015 07:02
:-) nowy regulamin a w zasadzie nagrody miesiąca narobiły zamieszania oby w praktyce go nie było ... Też czuję niepewność co do tej zmiany i nie powiem, że bardzooo mi się ona podoba ale cóż .... Stanę tu w obronie zmywarek, że to nie DS zakosił je z katalogu :-) jedną taką śliczniutką zakosiłam sobie ja ... :-D więc to nie tak, że będą znikać nam nagrody by pojawiać się jako nagrody miesiąca :)) przynajmniej, jeżeli chodzi o zmywareczki które akurat zniknęły :-D
mirosława4 12.04.2015 23:16
oj cuda się tutaj dzieją pojawiła się zmywarka w katalogu nagród , wczoraj szybko zniknęły 3 a dzisiaj pokazała się 1 ciekawe czy te 2 też przyjdą ?
Doradca Smaku 12.04.2015 22:21
Nie, nie wszystkie. Zgodnie z regulaminem komisja wyłoni odpowiednią liczbę osób na podstawie odpowiedzi na udzielone pytania.
Doradca Smaku 12.04.2015 22:17
@Grazyna0211, "szczególne walory artystyczne", ani "kreatywność" nie oznacza pisania wierszy. Czy tylko wiersze mogą być kreatywne? :)
Doradca Smaku 12.04.2015 22:16
@mirosława4, odpowiedź kreatywna nie oznacza pisania wierszy. Oczekujemy od Was odpowiedzi na pytanie konkursowe. Już wkrótce pierwsze pytania, więc wszystko się wyjaśni :)
Doradca Smaku 12.04.2015 22:08
@mirosława4, @Alex_M, co miesiąc dodajemy do Katalogu nowe nagrody, w tym również duże - nie widzimy powodu dlaczego mielibyśmy ściągnąć z Katalogu obecne, by umieścić je w nagrodach miesiąca :)
Doradca Smaku 12.04.2015 22:06
@Alex M, ponieważ zostały zamówione przez użytkowników :) 2 zmywarki zostały zamówione w dniu wczorajszym przez użytkowników. Nagrody aktualnie znajdujące się w Katalogu nie będą umieszczone jako nagroda miesiąca, ani nagroda premium.
Doradca Smaku 12.04.2015 22:04
@w mojej kuchni, odpowiedzieliśmy wyżej na Twoje pytanie.
Doradca Smaku 12.04.2015 22:03
@w mojej kuchni, w tej chwili wciąż jest część dużych nagród z poprzednich miesięcy, które znajdują się w Katalogu, więc nagrody premium również będą się pojawiać.
anemon 12.04.2015 18:34
Skoro: "Warunkiem otrzymania nagrody jest posiadanie odpowiedniej liczby punktów oraz wysłanie odpowiedzi na pytanie", to rozumiem, że wszystkie osoby spełniające te warunki dostaną zamówioną nagrodę. Zwłaszcza, że "Dla użytkowników nic się nie zmieni - nagrody będą wysyłane podobnie jak teraz w kolejnym miesiącu". I jeśli nie trzeba wykazywać się artystycznie i pisać wierszy, to chyba faktycznie powinno być lepiej? No chyba, że to jest tylko część prawdy?
Grazyna0211 12.04.2015 13:10
jeżeli nie trzeba pisać wierszy to co oznacza zapis w regulaminie "szczególne walory artystyczne" w udzielanej odpowiedzi?
Alex_M 12.04.2015 10:21
to samo pomyślałam gdy zauważyłam brak zmywarek ;) za chwilę poznikają pralki i roboty ;)
mirosława4 11.04.2015 20:41
Drogi DS , jak nie jest wymagana umiejętność pisania wierszy skoro ma być to odpowiedź kreatywna to po co w ogóle te odpowiedzi skoro piszecie że jeśli ktoś zamówi nagrodę to ją otrzyma w przyszłym miesiącu czemu robicie taki zamęt i rozgardiasz ?
mirosława4 11.04.2015 20:39
Alex_M za chwilę wszystko zniknie z większych sprzętów tylko żeby nie podpadło to stopniowo będą znikać a zostaną dołożone jako nagrody specjalne w maju po długim weekendzie :)

DoradcaSmaku.pl zawiera materiały autopromocyjne marek należących do Prymat sp. z o.o.:

Prymat Kucharek tonaturalne smak