Jak zamawiać nagrody

KOMUNIKAT:

Winę za ewentualne uszkodzenia sprzętu podczas transportu ponosi firma kurierska. Podstawą do wniesienia reklamacji wobec firmy kurierskiej jest otworzenie przesyłki w obecności kuriera.

DoradcaSmaku.pl nie będzie uwzględniał reklamacji uszkodzeń sprzętu poniesionych podczas transportu do miejsca docelowego. Użytkownik jest zobowiązany do otworzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. 

 

Warto wiedzieć

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż przed wysyłką zamówionych przez Użytkownika serwisu DoradcaSmaku.pl nagród (rzeczowych oraz finansowych) zawsze nastąpi weryfikacja zdobytych punktów pod kątem zgodności z Regulaminem. Przede wszystkim, administrator serwisu DoradcaSmaku.pl sprawdzi czy przepisy oraz zdjęcia umieszczone przez danego Użytkownika nie są plagiatem, czyli czy nie naruszają dóbr niematerialnych osób trzecich. W przypadku wątpliwości będziemy się kontaktować z wybranymi Użytkownikami. Prosimy pamiętać, iż działania niezgodne z Regulaminem niestety mogą prowadzić nawet do usunięcia Użytkownika z serwisu DoradcaSmaku.pl

 

W katalogu znajdują się 3 rodzaje nagród zgodnie z Regulaminem – Pakiet Maxi, Pakiet Medium, Pakiet Standard.

By zamówić powyższe nagrody z „Pakietu Maxi” i „Pakietu Medium” należy spełniać warunki:

a) być zarejestrowanym i zweryfikowanym użytkownikiem serwisu DoradcaSmaku.pl.

b) posiadać odpowiednią liczbę punktów, do zamówienia wybranego Pakietu. Liczba punktów niezbędna do zamówienia pakietów jest podana przy Pakiecie Maxi oraz Pakiecie Medium. Po wysłaniu zgłoszenia do wybranego pakietu punkty zostaną pobrane z konta do czasu weryfikacji zgłoszenia. W przypadku akceptacji zgłoszenia przez Komisję punkty nie zostaną zwrócone na konto użytkownika. W przypadku odrzucenia zgłoszenia użytkownika przez Komisję punkty zostaną przywrócone na konto użytkownika z możliwością przeznaczenia ich na inne nagrody.

c) posiadać minimum 100 przepisów dodanych do serwisu.

d) odpowiedzieć na zgłoszenie konkursowe opublikowane przy danym pakiecie. Użytkownik może wysłać maksymalnie 5 zgłoszeń do danego pakietu.

Z przesłanych odpowiedzi Komisja, w skład której wchodzić będzie 3 specjalistów ds. marketingu  dokona wyboru najlepszych zgłoszeń w oparciu o kryteria: pomysłowość, kreatywność, szczególne walory artystyczne i estetyczne – autorzy wybranych zgłoszeń do Pakietu Maxi lub Pakietu Medium otrzymają zamówiony pakiet nagród. Użytkownicy, którzy są autorami zgłoszeń nagrodzonych  wybranym pakietem otrzymają informację drogą elektroniczną o otrzymanej nagrodzie.

Liczba nagrodzonych autorów zgłoszeń do Pakietu Maxi nie może przekraczać liczby dodanych do serwisu w danym miesiącu nagród do Pakietu Maxi oraz do Pakietu Mini. Jeśli w danym miesiącu żaden użytkownik nie zamówi pakietu, będzie ona  dostępna  w kolejnym miesiącu.

Komisja konkursowa zastrzega sobie wybranie możliwość nie przyznania nagrody do  żadnego z nadesłanych zgłoszeń konkursowych, jeśli nie będą spełniały powyżej wspomnianych kryteriów.

Użytkownik wysyłając zgłoszenie do Nagrody akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz oświadcza, że zgłoszenie będzie wolne od wszelkich wad prawnych, będzie wynikiem jego indywidualnej twórczości, prawa autorskie nie będą w żaden sposób ograniczone, ani obciążone na rzecz osób trzecich. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

UWAGA: nagrody są zlecane do wysyłki w pierwszej połowie każdego miesiąca, do 15. dnia miesiąca następującego po zamówieniu nagrody. Do użytkownika dotrą w drugiej połowie miesiąca (np. zamówione w kwietniu, wysyłane będą w pierwszej połowie maja, dotrą do użytkownika około 20 dnia miesiąca).

 

Nagrody finansowe

Wśród wszystkich Doradców Smaku jury co miesiąc wybiera osoby, które najbardziej aktywnie uczestniczyły w życiu serwisu. Doradcy Miesiąca pojawiają się na stronie głównej serwisu oraz otrzymują atrakcyjną gratyfikację finansową. Tytuł Doradcy Miesiąca może otrzymać każdy kto buduje z nami pyszny zbiór wysokiej jakości przepisów. Przy wyborze brany jest pod uwagę także całokształt aktywności w serwisie.

Wartość nagród finansowych dla Doradców Smaku Miesiąca:

  • I miejsce – 500 PLN netto
  • II miejsce – 300 PLN netto
  • III miejsce – 200 PLN netto