Jak zamawiać nagrody

System punktowy

 

Automatyczny system premiowania użytkowników punktami obowiązuje do dn. 05.07.2017 r. Od tego dnia punkty przestają naliczać się automatycznie jednak nie tracą swojej ważności. Zgromadzone punkty użytkownik będzie mógł wymieniać na nagrody opublikowane w Katalogu Nagród, którego zasady funkcjonowania nie ulegają zmianie.

Swoje punkty użytkownicy będą wymieniać na nagrody do dnia 31.12.2017 r. Nagrody w pakietach będą publikowane co miesiąc, od czerwca do grudnia 2017 roku, w 6 turach. Ostatni raz katalog nagród zostanie zaktualizowany w grudniu 2017. Niewykorzystane punkty tracą ważność 31.12.2017, co równoznaczne jest z zakończeniem akcji Punkty i nagrody. Po dniu 31.12.2017 r. za zgromadzone punkty Użytkownik nie będzie mógł otrzymać żadnej formy gratyfikacji finansowej lub rzeczowej. 

 

KOMUNIKAT:

Winę za ewentualne uszkodzenia sprzętu podczas transportu ponosi firma kurierska. Podstawą do wniesienia reklamacji wobec firmy kurierskiej jest otworzenie przesyłki w obecności kuriera.

DoradcaSmaku.pl nie będzie uwzględniał reklamacji uszkodzeń sprzętu poniesionych podczas transportu do miejsca docelowego. Użytkownik jest zobowiązany do otworzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej.