Doradca Smaku logoandPrymat logo
ŚWIĘTA tuż, tuż! Zobacz porady kulinarne. SPRAWDŹ

Informacja

o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Prymat sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (adres: ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie-Zdrój).

II. Przedstawiciel ds. ochrony danych osobowych

W sprawach dotyczących danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Przedstawicielem ds. ochrony danych osobowych poprzez:

a) e-mail: [email protected]; telefon: (32)47-33-833 wew. 702

b) pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I. z dopiskiem - "przedstawiciel ds. ochrony danych osobowych"

III. Cele i podstawy przetwarzania

 • w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy dostawy towarów, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celach analitycznych - doboru usług do potrzeb naszych klientów; optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, logów technicznych aplikacji; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), w tym współorganizatorów i fundatorów nagród  wspólnych akcji i konkursów promocyjnych w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w zakresie określonym przeprowadzoną przez nas i udokumentowaną analizą prawnie uzasadnionego interesu;

IV. Dane osobowe, które przetwarzamy, pochodzą od Ciebie.  

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, tj.: firmy księgowe, firmy informatyczne obsługujące nasze strony www. i zapewniający ich funkcjonowanie,, dostawcy systemów informatycznych, likwidatorzy szkód, firmy zapewniające obsługę logistyczną i dostawy, firmy świadczące usługi pocztowe, firmy świadczące usługi płatnicze, agencje marketingowe wykonujące dla nas akcje marketingowe, promocyjne i inne, które mają zawartą z nami umową powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmioty z naszej grupy kapitałowej i naszym partnerom handlowym.  

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych

 1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy dostawy towarów przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia.
 2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy dostawy towarów przechowujemy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub upływu terminu obowiązków ewidencyjnych nałożonych przez prawo na administratora.
 3. Twoje dane pozyskane w związku z organizacją konkursów (przyrzeczenie publiczne - konkursy, promocje na www.) przechowujemy przez 12 miesięcy, a dane laureatów konkursów przez okres niezbędny dla wypełnienia obowiązków ewidencyjnych (podatkowe, składkowe itp.) przez administratora.
 4. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VIII. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

d) ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw "marketingowy". Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format ".csv" dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: [email protected], zadzwoń pod numer: (32) 4733833 wew. 702. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy (m.in. obsługa konta w serwisie, nabycie towarów)
 • warunkiem aktywnego uczestnictwa w organizowanych konkursach/promocjach (przyrzeczenie publiczne)
 • warunkiem realizacji zgłoszonej reklamacji,
 • również dobrowolne,

Jeżeli nie podasz stosownych danych,

 • nie będziemy mogli zawrzeć umowy nabycia towarów.
 • nie będziemy mogli świadczyć Ci usług związanych z obsługą konta w serwisie.
 • możemy nie dopuścić Cię do udziału w konkursach, promocjach i uzyskania statusu ich zwycięzcy lub laureata.
 • nie będziemy mogli zrealizować złożonej przez Ciebie reklamacji
 • w zakresie dobrowolnego ich podania -  nie będziemy mogli zapewnić Ci informacji o różnych wydarzeniach w tym wysyłać Ci newslettera i informacji handlowych.

DoradcaSmaku.pl zawiera materiały autopromocyjne marek należących do Prymat sp. z o.o.:

Prymat Kucharek tonaturalne smak